Konfirmasjon i Skøyen kirke

Velkommen som konfirmant i Skøyen kirke! Konfirmasjonstiden er en tid for å tenke nye tanker, få helt nye opplevelser og nye venner. Sammen stiller vi store spørsmål og du lærer mer om Gud, verden, andre mennesker og deg selv. Alle er velkommen til konfirmasjonstid i kirken – både du som tror, tviler, er usikker, ikke tror, ikke har tenkt på sånt før eller er nysgjerrig.

Konfirmasjon i Skøyen er fast andre helgen i september. Konfirmasjonstidspunkt for 2024 er lørdag 07.og søndag 08.september.

Konfirmasjonstidspunkt for 2025 er lørdag 13 og søndag 14.september. Vi forsøker å få til at alle får det tidspunktet de ønsker. Vi sender ut bekreftelse på tidspunkt i desember når alle er påmeldt og vi ser hvor stort kullet blir.

Det er vanlig å være konfirmant det året man fyller 15 år. I Skøyen kirke varer konfirmasjonstiden fra oppstart i januar til konfirmasjonsgudstjenesten i starten av september. I løpet av vårsemesteret deltar den enkelte på tre helgesamlinger og tre onsdagssamlinger. I starten av august, i sommerferien, drar vi fem dager på leir. For å finne informasjon om datoer og opplegg det året du er konfirmant, se linkene under.