Lambertseter menighets visjon

Å være kirke på Lambertseter er «Å se og bli sett.» Les mer om vår visjon her.

Lambertseter menighets visjon

VISJONS- OG STRATEGIDOKUMENT FOR LAMBERTSETER MENIGHET

2015 – 2019

LAMBERTSETER MENIGHETS VISJON

Lambertseter menighet ønsker å stille seg inn under den visjon Kirkemøtet har vedtatt: «Mer himmel på jord».

Lokalt ønsker vi å virkeliggjøre dette gjennom visjonen:

Å være kirke på Lambertseter er «Å se og bli sett»

  • Se Jesus og bli sett av Han
  • Gjøre Jesus synlig
  • Selv bli sett og se sin plass i menigheten
     

Se Jesus

«Mer himmel på jord» er det først og fremst Jesus som gir oss. Det avgjørende for alle mennesker er derfor et møte med Jesus. Uten ham hadde vi ikke hatt noen kristen kirke. Hadde ikke Jesus stått opp fra de døde, hadde vår tro vært tom og vår tjeneste uten mening, sier Paulus. I lys av dette ønsker vi å være en del av en kirke som bekjenner troen på Guds egen Sønn, Han som kom til vår jord fordi Gud elsker oss. Jesus gir oss himmel på jord. Jesus er Kirkens fokus!

Jesus ser oss

Det er viktig at vi fokuserer på Jesus, men enda viktigere er det at Jesus ser oss.Det er vår redning. Gud bryr seg så mye om sin skapning at han sendte sin egen Sønn til vår jord. Hvert enkelt menneske betyr så mye for ham at han lot Jesus dø for vår skyld. Jesus stod opp fram de døde så vi skal ha håp når alle håp er ute. Vi er i Jesu fokus.

Gjøre Jesus synlig

Kirkens oppgave er framfor alt å gi videre fortellingen om Jesus og gjøre Jesus synlig. Kirkens vesen er å formidle evangeliet og bygge bro til stadig nye miljøer og mennesker for å presentere Ham. Kirkens oppdrag er under Den hellige ånds ledelse å føre stadig nye mennesker til tro på Jesus.

Å bli sett

Å være menighet er å høre til i et fellesskap der alle blir sett, kjenner seg velkommen og føler seg ønsket.

Å se sin plass

 Alle som er døpt og tror på Jesus er med og danner menigheten. Der er vi medarbeidere med de evner og nådegaver vi har fått og fortsatt får; alt for å gjøre Guds tjeneste mellom våre medmennesker. Menigheten klarer bare å nå det målet Gud har satt for vårt oppdrag her på Lambertseter gjennom å utnytte det potensialet som ligger i alle dem som bekjenner troen på Ham. Derfor er det nødvendig å utfordre alle til tjeneste, bruke sine evner og nådegaver og se sin plass og oppgave i menighetens liv.

STRATEGISKE GREP 2015-2018.

Når vår visjon skal realiseres i menighetens arbeid, ønsker vi å knytte oss til hovedpunktene i den strategi Oslo Bispedømme legger til grunn for sin satsing i samme periode. Dette gjøres fordi vi antar at vi dermed kan nyttiggjøre oss synergieffekt både i forhold til Bispedømmet, Søndre Aker prosti og nabomenigheter.

1.FLERE DELTAR I GUDSTJENESTEN OG MØTER GUD I FELLESSKAPET.

*Vi arbeider bevisst med god PR rundt våre gudstjenester, særlig ved spesielle anledninger.

*Vi arbeider videre med å utvikle «Sprell Levende» som en av våre to ordninger for hovedgudstjeneste. Balansen mellom de to hovedordningene vurderes løpende.

*I den ordinære ordningen vil vi vurdere valget av kirkemusikk.

*Vi prøver ut gudstjenesteuttrykk som rettes mot Unge Voksne.

*Det arbeides planmessig med «Salmegudstjenester» for å ta i bruk bredden av salmer i ny salmebok.

*Den årlige gudstjenesten i Maridalsruinen fornyes med henblikk på å markere «Skaperverkets dag».

*Det inviteres min. én gang i året til kurs og inspirasjonssamling for medliturger. Rekruttering av medliturger og andre aktivt medvirkende ved gudstjenestene skal være en kontinuerlig prosess.

*I arbeidet med gravferd skal det komme tydelig fram at man er velkommen til å bruke Lambertseter kirke. Prester og stab holder høy bevissthet på hvilken viktig arena for forkynnelse og liturgisk god erfaring gravferden er.

*Vi viderefører å skape viktige åndelige rom gjennom tiltakene «Sentrerende bønn» og «Kristuskransmeditasjon»

2. FLERE SØKER DÅP OG TROSOPPLÆRING

*Menighetens plan for trosopplæring følges.

*Vi henter ut synergieffekten ved å hente inn ideer og ressurser fra tiltak i prosti og bispedømme.

*Prestene gjennomfører personlig besøk med en hilsen til alle foreldrepar som er kirkemedlemmer og som har nyfødte i huset.

*Vi utvikler arbeidet rundt dåpssamtaler- og samlinger

*Vi inviterer alle familier fra siste års dåpssamlinger og dåpsgudstjenester til gudstjenesten «kyndelsmesse».

*Vi styrker frivillighetsarbeidet knyttet til «supertorsdag».

*Vi utvikler arbeidet knyttet til modelljernbanen.

*Vi bygger en bro til Kirke/Skole-samarbeidet gjennom invitasjon til «1.klasses gudstjeneste» søndag før skolestart i august.

*Vi videreutvikler samarbeidet med Manglerud menighet rundt konfirmantarbeidet og lederkurs for fjorårskonfirmanter.

*En videreutvikling av ungdomsarbeidet skal vurderes i form av et idrettsrelatert arbeid i form av f.eks. KRIK Lambertseter.

 

3. MENIGHETEN ENGASJERER SEG I SAMFUNNET 

*Menighetens visjon «Se og bli sett» utfordrer oss til engasjement i det lokale miljøet på Lambertseter og i den verden vi lever i. I engasjementet for andre mennesker er det å se og det å bli sett to sider av samme sak.

*Vi legger vekt på fortsatt å være en tydelig diakonal menighet. Dette realiseres gjennom det løpende arbeid med tiltak som torsdagtreff, sommerturer og møter med enkeltmenneskers behov i omsorg og sjelesorg. Det realiseres også i nettverkssamarbeidet med andre aktører slik som Frivilligsentralen.

*Vi legger særlig vekt på samarbeidet med Lambertseter sykehjem og utviklingen av en venneforening der.

*Vi legger vekt på å være en undervisende menighet. Kurs- og samtalekvelder for voksne skal jevnlig inviteres til.

*Vi vil vurdere muligheten for å etablere «en kirkebenk» på Lambertseter senter samt tiltak som f.eks uformelle samtalekvelder på steder som f.eks. «Oliven».

*Vi videreutvikler menighetsbladet som et tydelig organ for menigheten.

*Vi bruker nye nettsideløsninger for å bli synlige i sosiale media.

*Vi holder fast ved menighetens ansvar for å ha et misjonsprosjekt.

*Vi gjør oss synlige som en økumenisk menighet gjennom avtalen med våre vennskapsmenigheter i Luton og vårt ansvar for å stille lokaler til disposisjon for NIF.

*Vi legger vekt på at menighetssal og kirkerom skal være åpne rom for lokalmiljøet til samlinger, konserter og gudstjenester relatert til lokalmiljøet.

*Vi lar oss utfordre av veien fram til å bli «Grønn menighet» og gjennomføre konkrete tiltak som legges fram av den oppnevnte arbeidsgruppen.

*Vi tar aktivt del i det lokale arbeidet med integrasjon av flyktninger.

 

4. FLERE FÅR LYST TIL Å ARBEIDE I MENIGHET OG KIRKE.

*Vi legger vekt på å invitere til frivillig innsats i menigheten, ut fra den enkeltes ønske, lyst og evne.

*Vi legger til rette for informasjon, kurs og miljøer som understøtter frivillighet.

*Unge mennesker skal gjennom undervisning og forkynnelse møte kallet til å la kirke og menighet bli deres arbeidsplass.

*Samarbeid i prosti og bispedømme om dette viktige arbeidet vil bli utnyttet.

*Vi søker aktivt etter UKT-studenter og studenter fra Staffeldsgt.

Dele-knapper kan ikke vises uten at du samtykker til bruk av funksjonelle cookies. For å gjøre dette må du trykke på knappen helt nederst i venstre hjørne og marker sjekkboks for funksjonelle cookies og deretter klikke på \"Oppdater samtykke\". Evt. klikk på \"Godta alle cookies\" for å godta alle kategorier av cookies. Deretter må du laste siden på nytt.

Beklager, men vi kan ikke finne din posisjon pga instillingene i nettleseren din. Du må tillate autolokasjon for å kunne benytte denne funksjonaliteten:

Se instruksjoner for din nettlester under:

Internet explorer

Internet options / Privacy / Location / klikk på "Clear sites"

Chrome

Settings / Advanced / Priacy and security / Content settings / Location -> Fjern "kirken.no" fra blokkert-lista

Firefox

Options / søk etter "location" / settings / Fjern "Kirken.no" fra blokkert

Safari

Settings for this website / Location -> "Allow"