Velkommen som konfirmant i Lambertseter kirke

Ordet konfirmasjon kommer av det latinske verbet confirmare, som betyr å styrke, bekrefte, stadfeste eller «å gjøre sterk». I løpet av konfirmasjonstiden får du muligheten til å utforske viktige spørsmål om tro og liv sammen med andre – uansett hvilket utgangspunkt du har. I kirken er det rom for både tvil og tro, usikkerhet, undring og ulike meninger.

Som konfirmant i Lambertseter kirke ønsker vi at du skal bli bedre kjent med kirken, den kristne tro og deg selv. Du vil oppleve å være sammen med andre ungdommer og ledere i ulike rom, og kanskje i nye settinger.

Du vil få mulighet til å bli kjent med nye, og du vil få oppleve en annen type fellesskap enn det du kanskje er vant til fra andre steder. Når vi er sammen er det vårt mål at du skal kunne slappe av og være deg selv. Du skal føle deg trygg, bli inspirert, og du skal få mulighet til å reflektere rundt tro og andre temaer som er viktige for deg.