Fellesskap, samtale og åndelig veildening

"Diakoni" er kirkens omsorgstjeneste. Det er evangeliet i handling og blir uttrykt gjennom nestekjærlighet, inkluderende fellesskap, vern om skaperverket og kampen for rettferdighet. Dette er definisjonen på diakoni.

Ifølge Bibelen brukte Jesus begrepet diakonos (tjener) om seg selv. Jesus hadde omsorg for menneskene han møtte. Han forkynte og han helbredet syke, og ga utstøtte en plass i fellesskapet. En diakon er leder av kirkens omsorgsarbeid.

Diakonien ønsker å fremme respekt og verdighet og vil bidra til at mennesker kan leve i forsoning med seg selv og andre, og til å myndiggjøre mennesker i eget liv. Spennet er stort fra den hverdagslige omsorgen for naboen via arbeid for klima til internasjonalt engasjement for nedkjemping av fattigdom. Her er en oversikt over det diakonale arbeidet i Fagerborg.