Velkommen til bryllup i kirken

Vigsel i kirken

Bryllup er en viktig begivenhet. Veteranbilene er ofte blankpusset og fotograferingen skjer på de mest spektakulære steder. Midt i all festivitas står to som har felles visjoner og mål for livet, men de står ikke alene.

Ekteskapsinngåelse eller vigsel er en offentlig handling og kan skje borgerlig eller kirkelig. I vitners nærvær gir to som er glade i  hverandre et løfte om at de vil leve sammen resten av livet. En godkjent vigselsperson skal erklære at ekteskapet gyldig.

 

Par som er borgerlig viet kan i tillegg ha en kirkelig forbønnshandling for ekteskapet. 

De siste årene er det blitt mer vanlig med borgerlig vigsel, men fortsatt gifter halvparten av alle par seg i kirken. Mer informasjon og praktiske råd til dem som planlegger bryllup i kirken, finnes i lenkene under.

Sitat

Da sa Herren Gud: «Det er ikke godt for mennesket å være alene. Jeg vil lage en hjelper av samme slag.»

1 Mos 2,18