Gravferd i kirken

Det er stille i kirkerommet. Alle blikk er rettet mot kisten som er vakkert pyntet, men likevel så naken. Buketter og kranser bærer sterke følelser fra de sørgende: Takk for alt. Umistelig. På gjensyn.

Ta kontakt med Kirketorget i Oslo for å avtale gravferd. Kirketorget i Oslo har åpent mandag til fredag fra kl. 08.00 til 15:30. Telefon: 23 62 90 09 eller epost kirketorget@oslo.kirken.no