Kontakten nr. 3 og 4 ble innstilt på grunn av korona.