Menighetsbladet "Kontakten"

Menighetsbladet kommer ut tre ganger i året og gir deg lokalt stoff, og informasjon om aktiviteter og tiltak i menigheten. Nedenfor finner du numrene fra 2016 til i dag. Kontakten drives av frivillige, både til skriving og omdeling. Annonseinformasjon finner du her: 10 kr. /sp mm¨. Bredden på en hel side er 245mm og høyden er 355mm