Nye parkeringsregler Bekkelaget kirke

Nye parkeringsregler er innført for: Sandstuveien 15, Bekkelaget kirke og Bekkelaget menighetssenter. Parkering kun på oppmerkede felt. Parkering forbudt utenfor anvist plass. Overtredelse kan medføre kontrollavgift.