Diakoni og omsorg

Har du mistet noen du er glad i? Trenger du noen å snakke med? Vil du engasjere deg i et innsamlingsarbeid? Du er velkommen til å ta kontakt med kirkekontoret, en av prestene eller diakoniutvalget ved Anne Sofie Dæhlen.