Bryllup

Hovedbilde for tema

Kirkelig bryllup

«Så blir de stående disse tre: Tro, håp og kjærlighet, men størst blant dem er kjærligheten.» (1 Korinterbrev 13,13) 

 
Å gifte seg er en av livets store begivenheter, og vi er glade for at mange par velger våre kirker som ramme for å love hverandre evig troskap, og feire kjærligheten. Når man gifter seg i kirken får man en flott ramme rundt ekteskapet, man lover å elske hverandre for Guds og menneskers åsyn, og man får forbønn og velsignelse med seg på veien videre. 

I våre kirker er det anledning både for store, praktfulle bryllup, og for helt enkle seremonier, som kan være like enkle som borgerlige vielser. Man kan også ha forbønn for borgerlig inngåtte ekteskap i kirkene. Leie av kirken med prest, organist og kirketjener er gratis. I forkant av vielsen vil dere bli innkalt til en vigselssamtale med presten hvor man snakker om bryllupet som ligger foran, og avtaler det praktiske rundt seremonien. 

For å bestille vielse i en av våre kirker: Ring kirkekontoret på telefon 69681440. 

Prøvingsattest 

Når man gifter seg i kirken er det en offentlig handling med rettslige konsekvenser, og som på alle vigselssteder er det derfor svært viktig at det formelle er på plass før vielsen. I god tid før vielsen må kirkekontoret derfor ha mottatt en prøvingsattest for deres bryllup. Dere søker om prøvingsattest på skatteetatens sider, og videresender den til kirkekontoret som post eller epost. Husk å søke i god tid! Prøvingsattesten er gyldig i 4 måneder fra utsendelsesdato. Behandlingstiden for søknaden kan være 6 uker eller lengre – spesielt på forsommeren.  

Se mer informasjon hos skatteetaten: https://www.skatteetaten.no/person/folkeregister/ekteskap/ekteskap/i-norge/veien-til-ekteskapet/ 

Vigselskurs 

Hver vår inviterer vi parene som har planlagt vigsel i løpet av sommeren til vigselskurs i en av våre kirker. Her får man høre forskjellige bryllupsmarsjer spilt på orgel, og mulighet til å velge hvilken man liker. Man får hjelp til å velge salmer til vielsen, og vi går gjennom mye av det praktiske som må ordnes før vielsen. Det er ikke obligatorisk å delta på vigselskurs, men vi erfarer at mange synes det er en nyttig hjelp i planleggingen. 

Kontakt