Dåp i Hellemyr kirke

Dåpen er en gave som gis oss på grunn av Guds kjærlighet og ikke på grunn av den enkeltes tro. Den som døpes blir medlem i Den norske kirke og i fellesskapet til Hellemyr menighet. Barn, unge og voksne er like velkomne til dåp. Dåp foregår normalt under søndagsgudstjenester, men kan også avtales til andre tidspunkt. 

Ønsker du dåp for barnet ditt?

Ta gjerne direkte kontakt med presten i kirka for å avtale et tidspunkt for dåpssamtale og dåpshandling. Forespørsel om dåp kan også gjøres på denne nettsiden: dåpsforespørsel, eller på telefon til Kirkens servicetorg i Kristiansand - tlf. 38 19 68 00 (man-fre 09-15).

De trenger følgende opplysninger:

• Fullt navn og personnummer på barnet.
• Mors og fars navn, adresse, telefonnummer og e-postadresse.
• Navn på faddere: Man må ha minst 2 faddere som er til stede ved dåpen. Faddere skal være vitner om at barnet er døpt, og ha medansvar for at barnet får opplæring i den kristne tro. Det å være fadder medfører ingen juridiske forpliktelser.

Velkommen til dåp i Hellemyr kirke!

 

Døpefonten i Hellemyr kirke er fra 2016 og ble lagd av billedkunstneren Per Odd Aarrestad, som også står bak altertavlen i kirkerommet. 

Kontakt