Frivillige

Vi trenger flere hender - kanskje du kan tenke deg å bli en av våre støttespillere i det diakonale arbeidet?

Vi trenger flere som kan tenke seg å være besøkere, eller bidra på andre felt. Kanskje du har noe du brenner for? Ta kontakt med diakonene.