Gudstjenester i Gjerdrum

Gudstjenesten er det viktigste møtestedet for kristne. Den er stedet der de kristne blir synlig som en menighet; et fellesskap av mennesker som deler troen på Gud, og et sted der mennesker møter hverandre.

I Gjerdrum feirer vi gudstjenester i Heni kirke, Gjerdrum kirke eller Misjonshuset i Ask. Sykehjemmet blir også betjent med gudstjenester fem ganger i året.

Vi legger stor vekt på at barn og unge skal kunne delta aktivt og føle seg hjemme i kirken. Derfor er det også søndagsskole eller barnegudstjeneste ca 3 ganger i måneden. Etter gudstjenestene er det vanligvis kirkekaffe.