Diakoni og omsorg

Jesus brydde seg om mennesker, og viste seg som et eksempel til etterfølgelse. Diakoni er kirkens omsorgstjeneste, og er samtidig evangeliet i handling.

Jesus forkynte og hjalp samtidig mennesker. Han helbredet syke og han gav utstøtte en plass i fellesskapet. Ifølge Bibelen benyttet Jesus begrepet diakonos ('tjener') om seg selv. Diakoni er kirkens omsorgstjeneste. Diakoni er derfor evangeliet i handling. Det dreier seg om nestekjærlighet, inkluderende fellesskap, vern om skaperverket og kamp for rettferd.

Spennet er stort fra den hverdagslige omsorgen for naboen, via arbeid for klima, til internasjonalt engasjement for nedkjempelse av fattigdom. Diakonien ønsker å fremme respekt og verdighet og vil bidra til at mennesker kan leve i forsoning med seg selv og andre, og til å myndiggjøre mennesker i egne liv. Det dreier seg om å bidra til at menneske får tatt vare på rettighetene sine. Dette er visjonen for den diakonale tjenesten i Den norske kirke (hentet fra Plan for diakoni): Guds kjærlighet til alle mennesker og alt det skapte, virkeliggjort gjennom liv og tjeneste.