Konfirmasjon

Konfirmasjon er en prosess, en opplæring i den kristne tro, som avsluttes med en forbønnshandling. Konfirmasjonen forutsetter ingen bekreftelse fra konfirmanten, det er Gud som bekrefter sine løfter slik de gis i dåpen. Ordet konfirmasjon kan bety både «å bekrefte» og «å gjøre sterk».