Konfirmasjon

Konfirmasjonstiden i kirken er ikke bare for deg som tror. Å være konfirmant i kirken er like mye for deg som tviler eller bare er nysgjerrig.

 I konfirmasjonstiden får du muligheten til å utforske mange viktige spørsmål sammen med andre. Som konfirmant får du lære mer om Gud og deg selv.

Alle 14-åringer som er medlemmer i Den Norske Kirke får tilsendt en brosjyre om kirkens konfirmasjonsopplegg.   

Informasjon fra kirken lokalt: Brev til neste års konfirmanter sendes ut i mai/juni til alle medlemmer og tilhørige av Den norske kirke i Eigersund. Her finner du blant annet informasjon om hvor og hvordan du melder deg på. 

Du kan melde deg på konfirmasjonsundervisningen digitalt her.

 

Kontakt