Konfirmasjon

Hovedbilde for tema

Konfirmasjonstiden i kirken er ikke bare for deg som tror. Å være konfirmant i kirken er like mye for deg som tviler eller bare er nysgjerrig.

 I konfirmasjonstiden får du muligheten til å utforske mange viktige spørsmål sammen med andre. Som konfirmant får du lære mer om Gud og deg selv.

Alle 14-åringer som er medlemmer i Den Norske Kirke får tilsendt en brosjyre om kirkens konfirmasjonsopplegg.   

Informasjon fra kirken lokalt: Brev til neste års konfirmanter sendes ut i mai til alle medlemmer og tilhørige av Den norske kirke i Eigersund. Her finner du blant annet informasjon om hvor og hvordan du melder deg på. Konfirmasjonsdato for Egersund menighet har blitt flyttet til våren fra og med 2025. Det vil si at konfirmasjoner blir siste helga i april og første helga i mai 2025. Eigerøy menighet har konfirmasjoner andre helga i mai, og Helleland førsta helga i september. Påmelding åpner 1.mai.  

Du kan melde deg på konfirmasjonsundervisningen digitalt her fra og med 1.mai.

 

Kontakt