Dagens bibelord

Salmene 8,1–10

1 Til korlederen. Etter Gittit. En salme av David. 2 Herre, vår herre, hvor herlig ditt navn er over hele jorden, du som har bredt ut din prakt over himmelen! 3 Fra småbarns og spedbarns munn har du reist et vern mot dem som står deg imot, for å gjøre ende på fienden og hevneren. 4 Når jeg ser din himmel, et verk av dine fingre, månen og stjernene som du har satt der, 5 hva er da et menneske – at du husker på det, et menneskebarn – at du tar deg av det? 6 Du satte ham lite lavere enn Gud og kronet ham med herlighet og ære. 7 Du gjorde ham til herre over dine henders verk, alt la du under hans føtter: 8 småfe og storfe i samlet flokk, de ville dyrene på marken, 9 fuglene under himmelen og fisken i havet, alt som ferdes på havets stier. 10 Herre, vår herre, hvor herlig ditt navn er over hele jorden!