Gudstjenester i Tangen kirke

Et variert gudstjenesteliv

Gudstjenesten er et møtested mellom Gud og mennesker. I Tangen menighet samles vi til gudstjeneste hver søndag. Hit kommer familier som skal døpe sine barn. Hit kommer eldre som kjenner seg knyttet til kirken. Hit kommer konfirmanter som er under opplæring frem mot den store konfirmasjonsdagen.

Hit kommer småbarnsfamilier til gudstjenester som er spesielt tilrettelagt for barn. I gudstjenesten samles vi til lesning av Bibelen, bønn, nattverd, dåp, sang og forkynnelse. Etter gudstjenesten er det som regel kirkekaffe i menighetssalen som ligger i tilknytning til kirken. Noen ganger i året flyttes gudstjenesten til andre steder. Dette opplyser vi om i kalenderen og på facebooksidene våre. Følg også med i menighetsbladet.