Gravferd i kirkerommet

Det er stille i kirkerommet. Alle blikk er rettet mot kisten som er vakkert pyntet. Det ligger omtanke bak valg av blomster. Kranser og buketter vitner om sterke følelser fra de sørgende.

Alt har sin tid – også døden. De fleste knytter sterke følelser  Dei fleste knyter sterke, men ofte ulike kjensler til møtet med døden. Likevel vil mange ha ønske om å ta avskil og til å ta fram minne enten for å gjere eige liv rikare – eller å avslutte ei historie. Gravferd betyr mykje for eit reelt kjenslemessig avskil med den døde.

Saman med båreandakta ogeventuelt det å stelle den døde, kan gravferda gi sørgjetida ein god start. Gravferda kan gi sorga ei retning som i si tid og på ein individuell måte omdannar sorga til ein ressurs i livet til den enkelte. Minneord, kransepålegging, lystenning, skriftlesing og bøner gir dei som er med, høve til å markere gravferda som ei viktig hending i familien og venekrinsen.