Vigsel i kirken

Bryllup er en feiring av to personers kjærlighet for hverandre. De lover å elske og ære hverandre, og å holde sammen i gode og vonde dager resten av livet. Midt i all festivitas står to som deler felles visjoner og mål for livet, men de står ikke alene.

Ekteskapsinngåelse eller vigsel er en offentlig handling og kan skje borgerlig eller kirkelig. I vitners nærvær gir to personer et løfte om at de vil leve sammen resten av livet. En godkjent vigselsperson skal erklære at ekteskapet gyldig. I den norske kirke tilbyr vi kirkelig vigsel til alle par som ønsker dette, i 2017 vedtok kirkemøtet en ny liturgi som kan benyttes av både likekjønnet og ulikekjønnet par. Mange forbinder kirkelig vigsel med stort kirkebryllup, mange gjester og fint pyntet brudepar og kirkerom.

Slik er det mange ganger. Men kirkelig vigsel kan også foregå i all enkelthet, med bare brudeparet og forloverne til stede. Det viktige er hvordan brudeparet selv ønsker ekteskapsinngåelsen.

Par som er borgerlig viet er også velkommen til kirken for å be en forbønn for samlivet, dette har også kirken en egen liturgi for.

De siste årene er det blitt mer vanlig med borgerlig vigsel, men fortsatt gifter halvparten av alle par seg i kirken. Mer informasjon og praktiske råd til par som planlegger bryllup i kirken, finnes i lenkene under.

Unable to show searchform here, because there is no searchpage setup for the local unit. Fix this by adding a searchpage right below the local startpage