Konfirmasjon

Ordet konfirmasjon kommer av det latinske verbet confirmare, som betyr å styrke, bekrefte, stadfeste eller «å gjøre sterk». Konfirmasjonstiden i kirken er ikke bare for deg som tror, kirken er et rom for tro, undring og usikkerhet. I konfirmasjonstiden får du mulighet til å utforske mange viktige spørsmål sammen med andre.

Konfirmasjonstiden lærer deg om Gud og deg selv. Det blir laget rom for å snakke om livet – både på godt og vondt. Konfirmasjon er en gammel tradisjon som markerer overgangen fra barn til voksen. Den norske kirkes ordning for konfirmasjon er i dag en forbønnshandling med bekreftelse av Guds løfter ved dåpen.

Å være døpt er en forutsetning for å delta i selve konfirmasjonsgudstjenesten, men alle kan delta i konfirmasjonstiden i Den norske kirke. Konfirmasjon og dåp henger sammen. Derfor blir mange unge døpt i løpet av konfirmasjonstiden.

Som konfirmant får man mange nye opplevelser. Du får rom til å vokse som menneske uten krav om å prestere. Bli med på en spennende og lærerik reise frem til den høytidelige konfirmasjonsdagen!

Opplev livet som konfirmant på #konfirmantene

På TikTok får du se hvordan konfirmasjonstiden i kirken er. Opplev livet som konfirmant på #konfirmantene.

Les mer

Påmelding til konfirmant 2022/2023 etter påmeldingsfrist

Den ordinære påmeldingen er passert, men vi har mulighet til å  imot påmeldinger i etterkant. Ta direkte kontakt med en av oss i Bodin menighet.

Les mer

Sitat

Reparere, abstrahere, kontrahere, titulere, konfirmere!

Referanse