Gravferd, gravplasser og feste

Her finner man informasjon rundt det å skulle organisere gravferd, og det å skulle ha ansvaret for et gravsted.

Gravferd er det siste familie, menighet og lokalsamfunn kan gjøre for en som er død. I gravferden følger vi en vi har vært forbundet med i livet det siste stykket av veien.

Å holde gravferd i kirken er å stanse en stund på veien mot graven for å minnes den som er død, takke for alt det gode som har vært, og minne hverandre om at dåpsløftet holder i liv og død. «Sammen vil vi overlate ham/henne i Guds hender», sier presten i gravferden. Våre handlinger kan ikke gjøre noe for den som er død, men vi legger minnene våre, følelsene våre, og omsorgen og ansvaret vi har hatt som medmennesker og med kristne i Guds trygge hånd.