Musikk

Musikk er et viktig satsingsområde for Holmen menighet og en viktig del av gudstjenestene og aktivitetene i kirken. Kor, sangere og instrumentalister medvirker på mange av gudstjenestene. Det arrangeres også flere konserter i Holmen kirke gjennom året. Holmen menighet er beriket med flotte kor, en glimrende dirigent og en dyktig kantor og organist. Orgelet i Holmen ble innviet i 2011, og kirken har også eget klokkespill.