Gravferd i kirken

Alt har sin tid – også døden. De fleste knytter sterke, men ofte forskjellige følelser til møtet med døden. Likevel vil mange trekke fram ønsket om å ta avskjed og muligheten til å ta fram minner enten for å berike eget liv – eller lukke en historie. Gravferd i regi av Den norske kirke gir en god ramme rundt avskjeden.

I dag kan et begravelsesbyrå ta seg av mye av det praktiske rundt en gravferd.

De(n) pårørende anbefales å ta seg litt tid til å kjenne på og snakke om hvilke deler av forberedelsene en ønsker å gjøre selv. Her kan kirkelig ansatte, både prest og diakon, være gode samtalepartnere. Du kan også lese på sidene til gravferdsavdelingen i Asker for mer informasjon.

Artikkelsnarveger