Gi en gave til Heggedal menighet?

Kirken er en viktig aktør i Heggedals lokalmiljø, og vi ønsker å oppretteholde og utvikle vårt tilbud til befolkningen. Nye tider krever mer lokal finansiering av kirkens aktiviteter. Bli med som giver!

Mange er glad i "kirken midt i bygda", og det legges ned utallige timer med frivillig innsats i Heggedal menighet i løpet av et år. Dette er helt uvurderlig for menigheten! Historisk sett har vi også hatt hatt en aktiv givertjeneste og gaver fra tidligere generasjoner har vært med å muliggjøre det flotte arbeidet menigheten driver i dag.

Nye tider krever imidlertid at mer og mer av menighetens arbeidet finansieres lokalt gjennom faste givere og enkelt-gaver. Vil du bli med å gi? Som giver er du med på å bidra til at menigheten kan opprettholde og videreutvikle et stort og viktig arbeid som betyr mye for mange. På en konkret måte er du med på å bygge "kirken midt i bygda"! Klikk på boksene under for forskjellige måter i gi, eller for informasjon om skattefradrag.