BARN, UNGE OG TROSOPPLÆRING

Kirkene våre skal være et sted der barn og ungdom skal kunne finne rom for livene sine, gjennom enkle babysanger, gudstjenester tilrettelagt for barn og åpen kirke med store og små hemmeligheter. Barna inviteres til å bli kjent med kirka fra høyt til lavt gjennom lyder, kunst, bevegelse og handling. Gjennom kontinuerlig arbeid - og trosopplæringstiltak - vil det bli lystenning, barnealter og bønnested, rebusvandring, symboljakt og tårnvandring. Det skal være rom både for moro og alvor.