Menighetsrådene

Det er valgt menighetsråd i hhv Kroer, Nordby og Ås menigheter. Valg til menighetsråd gjøres for fire år om gangen, og valget gjennomføres parallelt med valg til kommunestyre og fylkesting.