Musikk og kultur

Vi bærer på en lang musikktradisjon. Det være seg en enkel barnerøst, en trompet, et kor eller et helt orkester. Bærende i kirkenes rike musikkliv er menighetens sang, som regel akkompagnert av orgelet. Menighetene har også ulike koraktiviteter for forskjellige aldersgrupper.