Vigselsliturgien

I løpet av handlingen kan det gis rom for medvirkning av ulike slag. Det kan være medvirkning fra bryllupsfølget ved enkelte av de liturgiske ledd, og det kan være tillegg til handlingen i form av musikk eller høytlesning, eventuelt kombinert med at det tennes lys i lysgloben.

Fotograf Anne Lene Skotterud

 Blant de kulturelle innslag kan det også åpnes for elementer som understreker parets etniske bakgrunn. Der den ene part har en annen kirkelig tilhørighet enn Den norske kirke, kan det etter godkjennelse av biskopen åpnes for deltakelse fra vedkommende kirkesamfunn.

Både når det gjelder medvirkning fra andre kirkesamfunn og kulturelle innslag, skal disse tilpasses vigselshandlingens gudstjenestlige karakter og ikke bryte med Den norske kirkes trosgrunnlag.

Innslag som kommer som tillegg til liturgien, kan plasseres etter ledd 9 Forbønn.

Der navnene skal nevnes, kan en bruke fullt navn eller fornavn, etter hva som er naturlig i det enkelte tilfelle. I spørsmålene under ledd 7 Ekteskapsinngåelse skal det brukes fullt navn.

 

1 | Preludium/Inngang

Orgelmusikk eller annen egnet musikk til preludium/inngang.

De som skal vies kan gå sammen fram til koret og sette seg på sine plasser.

Dersom det er ønskelig, kan paret, en eller begge, forlovere, representant(er) for familiene, liturg og andre gå inn i kirken i prosesjon.

Deretter kan det fremføres egnet vokal- eller instrumentalmusikk.

2 | Inngangsord

L | I Faderens og Sønnens og Den hellige ånds navn.

Eller

L | Nåde være med dere, og fred fra Gud vår Far og Herren Jesus Kristus.

Eller

L | I Faderens og Sønnens og Den hellige ånds navn: Vår skaper, frigjører og livgiver.

Deretter ønskes paret og forsamlingen velkommen med disse eller lignende ord:

L | Kjære (navnet nevnes) og (navnet nevnes). Dere er kommet hit til (kirken nevnes) for å inngå ekteskap. Vi er samlet her for å glede oss med dere. Vi skal høre deres løfter til hverandre og be om Guds velsignelse over dere og over hjemmet deres.

Deretter kan liturgen si

L | Takk Herren, for han er god, evig varer hans miskunn.

Dette er dagen som Herren har gjort;

la oss juble og glede oss på den!

SAL 118,1.24

Eller

L | Gud er kjærlighet, og den som blir i kjærligheten, blir i Gud og Gud i ham.1 JOH4,16B

3 | Salme

4 | Skriftlesning

L | Gud har skapt oss i sitt bilde

til å leve i fellesskap med seg og med hverandre. Ekteskapet er Guds gode gave.

Å leve sammen som ektefeller er å leve i tillit og kjærlighet, dele gleder og sorger

og trofast stå ved hverandres side livet ut.

Det står skrevet i Salmenes bok:

Hvor dyrebar er din kjærlighet, Gud!

I skyggen av dine vinger søker menneskebarna ly. De får nyte overfloden i ditt hus, du lar dem drikke av din gledes bekk. For hos deg er livets kilde,

i ditt lys ser vi lys

SAL 36, 8-10

La oss høre hva Guds ord sier om kjærlighet og troskap:

Kle dere derfor i inderlig medfølelse

og vær gode, milde, ydmyke og tålmodige, så dere bærer over med hverandre og

tilgir hverandre hvis den ene har noe å bebreide den andre. Som Herren har tilgitt dere, skal dere tilgi hverandre. Og over alt dette: Kle dere i kjærlighet, som er båndet som binder sammen og gjør fullkommen.

KOL 3,12B-14

L | La oss videre høre fra Guds ord.

2-4 av de følgende tekster (se s 11 i dokumentet), eller andre høvelige skriftlesninger, minst én fra hvert av de to testamentene.

Skriftlesningene kan leses av medlemmer av bryllupsfølget. De som skal lese, går samlet frem til lesepulten.

Paret som skal vies og menigheten sitter under lesningen. Siste lesning avsluttes med:

Slik lyder Herrens ord.

Her kan følge

5 | Salme

Salmen kan erstattes av egnet vokal- eller instrumentalmusikk.

6 | Tale

Liturgen holder en tale over et av de skriftordene

som er lest under ledd 4 eller over en annen høvelig tekst.

7 | Ekteskapsinngåelse

L | Kom nå fram til Herrens alter, så vi kan høre deres løfter til hverandre og be om Guds velsignelse over dere og over hjemmet deres.

Paret går fram til alterringen. Liturgen henvender seg først til den som står til venstre.

Deretter følger

Enten A

L | For Gud vår Skapers ansikt og i disse vitners nærvær spør jeg deg, (fullt navn uten tittel): Vil du ha (fullt navn uten tittel), som står ved din side, til din ektefelle?

Svar: Ja.

L | Vil du elske og ære ham/henne/NN

og bli trofast hos ham/henne/NN

i gode og onde dager inntil døden skiller dere?

L | Likeså spør jeg deg, (fullt navn uten tittel):

Vil du ha (fullt navn uten tittel), som står ved din side, til din ektefelle?

Svar: Ja.

L | Vil du elske og ære ham/henne/NN

og bli trofast hos ham/henne/NN

i gode og onde dager inntil døden skiller dere?

Svar: Ja.

L | Så gi hverandre hånden på det.

Paret vender seg mot hverandre og gir hverandre høyre hånd. Liturgen legger sin hånd på parets hender.

L | For Guds ansikt og i disse vitners nærvær

har dere nå lovet hverandre at dere vil leve sammen i ekteskap, og gitt hverandre hånden på det.

Derfor erklærer jeg at dere er rette ektefolk.

Eller B

L | For Gud vår Skapers ansikt og i disse vitners nærvær spør jeg deg, (fullt navn uten tittel):

Vil du ha (fullt navn uten tittel),

som står ved din side, til din ektefelle?

Svar: Ja.

L | Likeså spør jeg deg, (fullt navn uten tittel):

Vil du ha (fullt navn uten tittel), som står ved din side, til din ektefelle?

L | Gjenta etter meg.

Paret vender seg til hverandre. De gir hverandre høyre hånd og blir stående slik mens de avgir løftet. Liturgen leser løftet ledd for led (L) , deretter fremsier paret det, den ene først (P).

L | Jeg tar deg (navnet nevnes) til min ektefelle.

P | Jeg tar deg (navnet nevnes) til min ektefelle.

L | Jeg vil elske og ære deg

P | Jeg vil elske og ære deg

L | og bli trofast hos deg i gode og onde dager

P | og bli trofast hos deg i gode og onde dager

L | inntil døden skiller oss.

P | inntil døden skiller oss.

Deretter gjentas løfteavleggelsen på samme måte av den andre.

Liturgen legger sin hånd på parets hender.

L | For Guds ansikt og i disse vitners nærvær har dere nå lovet hverandre at dere vil leve sammen i ekteskap, og gitt hverandre hånden på det.

Derfor erklærer jeg at dere er rette ektefolk.

Her kan følge

8 | Overrekkelse av ringer

Enten A

L | Gi nå hverandre ringene, som dere skal bære til tegn på løftet om troskap.

Hver av dem setter ringen på fingeren til den andre.

Eller B

L | Gi nå hverandre ringene, som dere skal bære til tegn på løftet dere har gitt hverandre.

Gjenta etter meg.

Liturgen (L) leser ordene ledd for ledd, deretter fremsier ekteparet dem, den ene først (P).

L | (Navnet), jeg gir deg denne ring

P | (Navnet), jeg gir deg denne ring

L | som et tegn på mitt løfte om kjærlighet og troskap.

P | som et tegn på mitt løfte om kjærlighet og troskap.

Ringen settes så på fingeren til den andre.

Deretter gjentas overrekkelsen på samme måte av den andre ektefellen.

9 | Forbønn

L | La oss alle be.

Ekteparet kneler ved alterringen.

Liturgen ber for paret med håndspåleggelse en av følgende bønner, som avsluttes med Fadervår.

Eventuelt kan også andre i følget delta i forbønnen med håndspåleggelse.

Enten A

L | Barmhjertige Gud, vi ber deg for (navnet nevnes) og (navnet nevnes) og deres ekteskap: La din velsignelse hvile over dem som her kneler for ditt ansikt.

Fyll dem med din kjærlighet, og bygg deres hjem i fred.

Se til dem i nåde, og styrk dem med din Ånd, så de i gode og onde dager setter sin lit til deg, holder trofast sammen og hjelper hverandre fram mot det evige liv.

Eller B

L | Gode Gud, vi takker deg for (navnet nevnes) og (navnet nevnes) og for deres kjærlighet til hverandre. Velsign deres liv som ektefolk.

Hjelp dem å holde de løfter de har gitt hverandre, så deres ekteskap kan fylles av tillit, omsorg og glede.

Gi dem evne og vilje til å bygge sitt hjem i fred, så det blir et sted der [barn kan vokse opp i trygghet og] familie og venner kan finne fellesskap.

Du som er veien, sannheten og livet, la dem få vandre i din sannhet. Du som tilgir og leger, hjelp dem å tilgi hverandre. Du som er kjærlighetens kilde, gi dem og alle ektefolk å vokse og modnes i kjærlighet.

Her kan det tilføyes en fritt utformet bønn, eventuelt kombinert med lystenning. Eventuelt kan menigheten synge en bønnesalme (mens ekteparet kneler).

Se for eksempel Norsk Salmebok 2013 nr 431, 624, 638, 652, 653, 678, 680.

Forbønnen avsluttes alltid med Fadervår.

L | La oss sammen be Fadervår:

A | Vår Far i himmelen!

La navnet ditt helliges.

La riket ditt komme.

La viljen din skje på jorden slik som i himmelen.

Gi oss i dag vårt daglige brød,

og tilgi oss vår skyld,

slik også vi tilgir våre skyldnere.

Og la oss ikke komme i fristelse,

men frels oss fra det onde.

For riket er ditt,

og makten og æren i evighet.

Amen.

Det er også anledning til å benytte Fadervår etter 1920- eller 1977- liturgien.

Ekteparet setter seg på plassene sine.

Her kan følge

10 | Musikk/symbolfortellinger

Deltakere i bryllupsfølget og andre kan medvirke med musikk, høytlesning eller andre kulturelle innslag.

11 | Salme

12 | Velsignelse

Enten A

L | vendt mot menigheten

La oss prise Herren.

Menigheten reiser seg (M).

M | Gud være lovet. Halleluja. Halleluja. Halleluja.

L | Herren velsigne deg og bevare deg.

Herren la sitt ansikt lyse over deg og være deg nådig. Herren løfte sitt åsyn på deg og gi deg fred. ✠

M | Amen. Amen. Amen.

Eller B

L | vendt mot menigheten

Ta imot velsignelsen.

Menigheten reiser seg.

L | Herren velsigne deg og bevare deg.

Herren la sitt ansikt lyse over deg og være deg nådig. Herren løfte sitt åsyn på deg og gi deg fred. ✠

M | Amen.

Under den følgende stille bønn kan en klemte tre ganger tre bønneslag med en av kirkens klokker.

Her kan det også fremføres egnet vokal- eller instrumentalmusikk.

13 | Utgang

Orgelmusikk eller annen egnet musikk. Ekteparet går sammen ut av kirken.

Dele-knapper kan ikke vises uten at du samtykker til bruk av funksjonelle cookies. For å gjøre dette må du trykke på knappen helt nederst i venstre hjørne og marker sjekkboks for funksjonelle cookies og deretter klikke på \"Oppdater samtykke\". Evt. klikk på \"Godta alle cookies\" for å godta alle kategorier av cookies. Deretter må du laste siden på nytt.

Beklager, men vi kan ikke finne din posisjon pga instillingene i nettleseren din. Du må tillate autolokasjon for å kunne benytte denne funksjonaliteten:

Se instruksjoner for din nettlester under:

Internet explorer

Internet options / Privacy / Location / klikk på "Clear sites"

Chrome

Settings / Advanced / Priacy and security / Content settings / Location -> Fjern "kirken.no" fra blokkert-lista

Firefox

Options / søk etter "location" / settings / Fjern "Kirken.no" fra blokkert

Safari

Settings for this website / Location -> "Allow"