Diakoni og omsorg

Hva er diakoni? Ordet diakoneo er gresk og betyr å ”være til tjeneste” og ”ha omsorg for”.

Diakonien er like gammel som kirken selv, og har alltid vært et kjennetegn ved en levende kirke. Det var Jesus som viste gjennom sitt liv hvordan vi skal tjene hverandre og vise omsorg og nestekjærlighet. Diakoni handler om å dele. Dele tro, dele liv, dele glede, dele sorg og smerte.

Det handler også om å bygge fellesskap og særlig være oppmerksom på å inkludere og se mennesker som faller utenfor. Og i vår tid hvor verden er blitt så liten at vi hører om alt som skjer mens det skjer, er det nødvendig å være tydelig på at diakoni også handler om å verne skaperverket og kjempe for rettferdighet.