Kiste- elle urnegrav (begravelse eller bisettelse)

Begravelse og bisettelse er to typer gravferdsseremonier som velges avhengig av om avdøde skal kremeres eller om det skal være en jordbegravelse.

Kiste- elle urnegrav (begravelse eller bisettelse)

En begravelse er en tradisjonell gravferdsseremoni hvor gravfølget først har en seremoni i kirken og deretter følger kisten til graven. Seremonien avsluttes etter senkning av kisten. Her velges det en kistegrav.

I en bisettelse har man også en gravferdsseremoni i kirken. Forskjellen er at gravfølget følger kisten ut til bårebilen og blir stående til kisten blir kjørt videre til krematoriet. Gravferden avsluttes når urnen er satt ned i jorda. Her velges det en urnegrav.

Kistegrav

Etter et ønske fra de pårørende og/eller avdøde kan det enten velges en 1 plass-kistegravsted eller en 2 plass-kistegravsted. Hvis det velges en 2 plass-kistegravsted, reserves det en gravplass ved siden av den avdøde til senere bruk. Graven for den avdøde er kostnadsfri, men man betaler et feste for den reserverte gravplassen. Det er tillatt med kun ett gravminne/én gravstein på et gravsted. En gravplass er fredet i 20 år i Ås og i Nordby, og i 30 år i Kroer kirkegård. Etter det kan samme gravplassen brukes om igjen hvis familien ønsker det, og hvis festet for graven etter fredningstidens utgang er fornyet.

Urnegrav

I en urnegrav er det plass til fire urner, men det er tillatt med kun ett gravminne/én gravstein på et gravsted.

Etter kremasjon og fram til urnenedsettelse oppbevares askeurnen hos gravplassmyndigheten (Ås kirkelige fellesråd/Ås kirkekontor). Når askeurnen mottas på Ås kirkekontor, sendes det et brev til de pårørende med oppfordring om å ta kontakt med kirkekontoret for å avtale et tidspunkt for urnenedsettelse.

Urnenedsettelse

Det er kirketjener/kirkegårdsforvalter som foretar urnenedsettelse. De etterlatte kan være til stede ved graven. Det er ingen kirkelig seremoni ved urnenedsettelsen, men hvis det ønskes tilstedeværelse av en prest, kan det avtales med kirkekontoret i forkant.

Hvis pårørende ønsker det, kan de selv bære urnen til graven. Det kan også gjøres av en kirkegårdsansatt. Så settes urnen ned i graven og graven lukkes. Dersom en av de pårørende ønsker å sette ned urnen, kan dette også avtales når man møter den kirkegårdsansatte. Man kan gjerne legge ned blomster på gravstedet etter at graven er lukket. Det kan også leses dikt eller sies en bønn ved graven.

Navnet minnelund

Ved Ås og Nordby kirker er det anlagt en vakker minnelund. Navnet minnelund er et gravfelt for urner med et felles gravminne. På det felles gravminnet settes en navneplate med navnet til den avdøde. Gravsted på navnet minnelund har fredningstid og regler for feste som for vanlige kiste- og urnegraver. Det må betales for standard type navneplate, samt stell av felles gravminne ut fredningstiden. Man kan også velge å feste en grav – reservere en gravplass og en skilteplass ved siden av den avdødes. Pårørende kan delta under urnenedsettelse. Avskårne blomster og lys kan settes ved minnesmerket på et anvist sted. Annen løs gravpynt tillates ikke av hensyn til at gravstedet deles av mange.

Regler for navnet minnelund på kirkegårdene i Nordby og Ås.

Anonym minnelund

Anonym minnelund har et felles gravminne uten navn. Pårørende kan ikke delta i gravleggingen, og det er kun kirkegårdsmyndigheter som skal vite hvor den avdøde er gravlagt. Det betales ikke noen form for avgift for nedsettelse av urne eller stell på anonym minnelund. Avskårne blomster kan settes ved minnesmerket på et anvist sted. Annen løs gravpynt tillates ikke.

Askespredning

Askespredning er et alternativ til en vanlig kiste- eller urnegravferd. Asken kan spres over åpen sjø, fjell, eller et annet spesielt sted den avdøde har ønsket seg. Fylkesmannen kan, etter søknad fra en person som har fylt 15 år, gi tillatelse til askespredning.

Dersom det velges askespredning, gis det ikke mulighet for å få et gravminne eller en gravplass på en kirkegård på vanlig måte.

 

 

 

Dele-knapper kan ikke vises uten at du samtykker til bruk av funksjonelle cookies. For å gjøre dette må du trykke på knappen helt nederst i venstre hjørne og marker sjekkboks for funksjonelle cookies og deretter klikke på \"Oppdater samtykke\". Evt. klikk på \"Godta alle cookies\" for å godta alle kategorier av cookies. Deretter må du laste siden på nytt.

Beklager, men vi kan ikke finne din posisjon pga instillingene i nettleseren din. Du må tillate autolokasjon for å kunne benytte denne funksjonaliteten:

Se instruksjoner for din nettlester under:

Internet explorer

Internet options / Privacy / Location / klikk på "Clear sites"

Chrome

Settings / Advanced / Priacy and security / Content settings / Location -> Fjern "kirken.no" fra blokkert-lista

Firefox

Options / søk etter "location" / settings / Fjern "Kirken.no" fra blokkert

Safari

Settings for this website / Location -> "Allow"