Om Kyrkja

Kyrkja i Vang skal vere eit fellesskap for alle, i daglegliv og høgtid, sorg og glede.