Sør-Aurdal kirkelige fellesråd

Postadresse

Tingvollbakkin 15, 2930 Bagn

Besøksadresse

Tingvollbakkin 9, U-etg på kommunehuset i Bagn

Kontaktinformasjon

Telefon: 61 34 85 80 http://kirken.no/sor-aurdal

Personer

 • Signe Elisabeth Kvåle

  Sokneprest i Bagn, Begnadalen og Hedalen

  Signe Elisabeth Kvåle 917 91 233 Klikk for å vise e-post
 • Ellen Oddveig Rudi

  Sokneprest, Leirskogen og Reinli

  Ellen Oddveig Rudi 45866306 Klikk for å vise e-post
 • Liv Barbro Veimodet

  Kirkeverge

  Liv Barbro Veimodet 416 74 669 Klikk for å vise e-post
 • Anders Løberg

  Kantor i Sør-Aurdal

  Anders Løberg 901 02 180 Klikk for å vise e-post
 • Toril Grønhaug

  Kontorfullmektig

  Toril Grønhaug 61 34 85 80 Klikk for å vise e-post
 • Tore Bergli

  Kirketjener i Bagn og Reinli

  Tore Bergli 905 46 827
 • John Erling Blad

  Kirketjener, Leirskogen

  John Erling Blad 988 50 499
 • John Erling Blad

  Kirketjener, Begnadalen

  John Erling Blad 98850499
 • Knut Erik Digene

  Kirketjener i Hedalen

  Knut Erik Digene 977 49 013
 • Marianne Haldis Jensen

  Klokker i Reinli

  Marianne Haldis Jensen 406 44 910
 • Helena Wright

  Trosmedarbeider

  Helena Wright 951 78 041 Klikk for å vise e-post
 • Oddleiv Juvkam

  Graver Bagn, Leirskogen, Reinli

  Oddleiv Juvkam 958 80 585
 • Graver i Begnadalen

  Øivind Jordet 91192470
 • Graver, Hedalen

  Øivind Jordet 91192470

Lenker