Om oss

Sør-Aurdal kirkelige fellesråd er et offentlig organ og forvaltningsorgan for de 5 soknene: Bagn, Leirskogen, Reinli, Begnadalen og Hedalen. Sokna tilhører Valdres prosti og Hamar bispedømme. Rådets ansatte og sokneprester utgjør til sammen kirkestaben i Sør-Aurdal.