Gravstell

Det er fester av graven som har ansvar for å holde graven og gravminnet i hevd.

Plantefelt
Foran gravminnet er det anledning til å opparbeide et plantefelt i høyde med bakken omkring.  Det må ikke være bredere enn gravminnet, og kan ikke stikke lengre fram enn 60 cm, målt fra monumentets bakside.  Planter/vekster kan ikke overstige gravminnet sin høyde, eller gå utover plantefeltet.  Inskripsjon på gravminnet skal ikke tildekkes med planter

Det er anledning til å ramme inn plantefeltet med en kant som ikke går høyere enn jordbakken omkring.  Løse dekorgjenstander skal fjernes etter bruk.  Det er heller ikke anledning til å ramme inn graven eller deler av den med hekk eller lignende.

Plantemateriale
Materialer og utstyr som brukes på eller i kiste, eller askeurne, skal være nedbrytbart i jord, innen 20 år. Planter, kranser og liknende materiale som brukes ved gravferd eller pynting av grav, og som ender som avfall, skal i sin helhet være komposterbart.

Stell av grav
Enhver ansvarlig for frigrav eller gravfester har rett og plikt til å stelle den grav han har ansvaret for. Plantefelt som ikke beplantes og stelles, skal tilsåes av den ansvarlige. Forsømmes vedlikeholdet over et år, såes feltet til av gravplassbetjeningen, mot vederlag.

Gravfond
Kirkelig fellesråd kan besørge årlig beplanting og stell av grav mot forskuddsvis betaling, dvs. opprette gravfond.

Forutsatt at fester/kunde innbetaler et beløp til gravfondet som disponeres av fellesrådet, vil gravplassmyndigheten overta ansvar for planting og stell av graven.  Gravfondet forvaltes av kirkevergen, som fondsbestyrer.  Det innbetalte beløp, med tillegg av renter, skal dekke utgiftene til vanlig stell av gravstedet for et fastsatt tidsrom.  Det opprettes en avtale i hvert enkelt tilfelle.

Gravfondet kan ikke opprettes med lengre varighet enn den foranliggende festetid.  Dersom det i fondsperioden oppstår slike økonomiske forhold at midlene ikke strekker til, skal fondsbestyreren gi melding om dette til den ansvarlige.  Da er det anledning til å øke fondet slik at det varer tiden ut.  I motsatt fall vil vedlikeholdet opphøre når midlene er oppbrukt.

Skulle det være midler igjen av fondet når tida er ute, blir disse å anvende av kirkelig fellesråd til alminnelig forskjønnelse av gravplassen.  Gravfondene forvaltes felles, men fondsbestyrer fører eget regnskap for hvert fond som revideres årlig.  Det er av fondsmidlene anledning til å beregne provisjon for administrasjon og revisjon.

Les mer i våre kirkegårdsvedtekter og se bestillingskjema på stellavtale under.

Dele-knapper kan ikke vises uten at du samtykker til bruk av funksjonelle cookies. For å gjøre dette må du trykke på knappen helt nederst i venstre hjørne og marker sjekkboks for funksjonelle cookies og deretter klikke på \"Oppdater samtykke\". Evt. klikk på \"Godta alle cookies\" for å godta alle kategorier av cookies. Deretter må du laste siden på nytt.

Beklager, men vi kan ikke finne din posisjon pga instillingene i nettleseren din. Du må tillate autolokasjon for å kunne benytte denne funksjonaliteten:

Se instruksjoner for din nettlester under:

Internet explorer

Internet options / Privacy / Location / klikk på "Clear sites"

Chrome

Settings / Advanced / Priacy and security / Content settings / Location -> Fjern "kirken.no" fra blokkert-lista

Firefox

Options / søk etter "location" / settings / Fjern "Kirken.no" fra blokkert

Safari

Settings for this website / Location -> "Allow"