Diakoniplan på Nesodden

Diakoni er kirkens omsorgstjeneste. Den er evangeliet i handling og uttrykkes gjennom nestekjærlighet, inkluderende fellesskap, vern om skaperverket og kamp for rettferdighet. Kirkens visjon: Mer himmel på jord - en bekjennende, åpen, tjenende og misjonerende folkekirke. Nederst på denne siden finner du et Word-dokument til nedlasting.

Diakoniplan på Nesodden