Kontaktinformasjon til ansatte i Moss kirkelige fellesråd

KIRKETORGET I MOSS Adresse: Kirkegata 19, 1531 MOSS telefon: 69248060 Epost: kirketorget@kirkenimoss.no