Gudstjenesteliv

Moss menighet vil utvikle et rikt og variert gudstjenesteliv i møte menneskers virkelighet. I våre gudstjenester ønsker vi å arbeide for fleksibilitet, involvering og stedegenhet.