Kirkens diakoni

Diakoni er kirkens omsorgsarbeid, det er evangeliet i handling. Diakonien uttrykkes gjennom nestekjærlighet, inkluderende fellesskap, vern om skaperverket og kamp for rettferdighet.

Diakoni kan vi også si at er kirkens kroppsspråk, og alt det vi gjør har sitt utspring i Guds kjærlighet til hvert enkelt menneske og til alt det skapte. Mange menigheter, og deriblant Moss menighet, har en diakon ansatt for å lede det diakonale arbeidet. Ordet "diakon" kommer fra det greske ordet "diakonos", og det kan oversettes med "tjener". Det var Jesus selv som først brukte dette ordet om seg selv.

Måten Jesus så og møtte menneskers behov på er forbildet for det diakonale arbeidet menighetene driver. Diakonien skal prege alt som skjer i menighetene, og kommer særlig til uttrykk gjennom fellesskap i og utenfor kirken, samtaler, temagrupper som sorggrupper og annet, og samarbeid med andre offentlige og private aktører som jobber sosialfaglig og helsefremmende. Det diakonale arbeidet handler også om internasjonal solidaritet og kampen for klimaet og miljøet.