Kirkens diakoni

Diakoni er kirkens kroppsspråk og har Guds kjærlighet til alle mennesker og alt det skapte som grunnlag. Diakoni er kirkens omsorgsarbeid, det er evangeliet i handling. Diakonien uttrykkes gjennom nestekjærlighet, inkluderende fellesskap, vern om skaperverket og kamp for rettferdighet.

Det handler om å møte menneskers behov ved å være tilstede der menneskene er.

Det kan blant annet være gjennom ulike fellesskap i og utenfor kirken, samtaler, temagrupper og samarbeid med andre aktører som jobber for menneskene i kommunen innenfor helse- og sosialfaglige områder.

Det handler også om internasjonal solidaritet og kampen for klimaet og miljøet. Vi fremmer alternativer til forbrukersamfunnets idealer og livsstil, både lokalt og i et internasjonalt perspektiv.