Dåp i Fana og Ytrebygda

Velkommen til dåp i Fana og Ytrebygda kirker

Hjertelig velkommen til i dåp i Fana og Ytrebygda kirker!

Mange følelser fyller oss når vi står med et lite barn i armene våre. Vi kjenner på glede, undring og takknemlighet. Dåp er en gammel tradisjon i landet vårt. Når du døper barnet ditt legger du det i Guds beskyttende hender. Det blir Guds barn og medlem av Den norske kirke.

Vi anbefaler at dere døper barnet i den menigheten der dere bor.

Her vil barnet i årene som kommer få invitasjon om å ta del i menighetens lokale trosopplæringstilbud. Fadderne må være medlem i Den norske kirke eller en kirke som praktiserer barnedåp, og være fylt 15 år.

I Fana og Ytrebygda kirker er dåp en del av gudstjenesten flere ganger i måneden.

Nedenfor finner du påmeldingsskjema til dåp, mer informasjon om dåpshandlingen, praktiske forberedelser og det å være fadder.

Har du praktiske spørsmål om dåp i kirken i Bergen, kontakt Kirketorget som organiserer det administrative i forbindelse med dåp, tlf: 55 59 32 10.