Kyrkja - ein ressurs for skulen

Kirken ønsker å være en god samarbeidspartner og en faglig ressurs som arbeider etter felles retningslinjer om å dekke kompetansemålene i læreplanen. Skolen kan benytte seg av kirken for å bidra til å styrke elevenes kunnskaper om kristen arv og tradisjon, lokalsamfunn, kunst, arkitektur og det religiøse rom.

Kirken kan være en ressurs for skolen innenfor mange fagområder. Det mest tradisjonelle er selvfølgelig å tenke seg dette samarbeidet innenfor KRLE-faget.

Her er et utdrag av kompetansemål knyttet til Kristendom i KRLE-faget presentert. Mer kan leses på utdanningsdirektoratet sin hjemmeside.

Hovedområdet kristendom omfatter kristendommen i historisk perspektiv og hvordan kristendommen blir forstått og praktisert i verden og i Norge i dag, Bibelen som kilde til kulturforståelse og tro og kristendommens betydning for samfunn og kultur. På området skal ulike tradisjoner og kirkesamfunn innenfor kristendommen behandles.

Mål for opplæringen er at eleven skal kunne

Etter 4.årstrinn:

 • fortelle om innholdet i sentrale tekster fra 1. og 2. Mosebok i Det gamle testamente
 • fortelle om innholdet i sentrale tekster fra evangelienes framstilling av Jesu liv og virke i Det nye testamente
 • lytte til og samtale om noen apostel- og helgenfortellinger
 • beskrive lokale kirker, finne spor av kristendommens historie i lokalmiljøet og i distriktet og presentere funnene på ulike måter
 • samtale om kristendom og hvordan religiøs praksis kommer til uttrykk gjennom leveregler, bønn, dåp, gudstjeneste og høytider
 • kjenne til kristen salmetradisjon og et utvalg sanger, også samiske
 • gjenkjenne kunst og gjøre bruk av estetiske uttrykk knyttet til kristendommen

Etter 7. årstrinn:

 • forklare Bibelens oppbygning, finne fram i bibelske tekster og reflektere over forholdet mellom Bibelen og språk og kultur
 • gjøre rede for sentrale fortellinger fra Det gamle testamente fra fedrehistorien til profetene
 • gjøre rede for sentrale fortellinger fra Det nye testamente fra Jesus til Paulus
 • fortelle om sentrale hendelser og personer fra kristendommens historie fra urmenigheten til reformasjonstiden
 • fortelle om sentrale hendelser og personer i kristendommens historie i Norge fram til reformasjonen
 • beskrive hovedtrekk i samisk før-kristen religion og overgangen til kristendom
 • samtale om kristendom, kristen livstolkning og etikk med vekt på gudsbilde, menneskesyn, aktuelle etiske utfordringer og utvalgte kristne tekster
 • samtale om innholdet i de ti bud, Fadervår, den apostoliske trosbekjennelse og noen sang- og salmetekster
 • forklare kristen tidsregning og kirkeårets gang, beskrive kristne høytider og sentrale ritualer
 • gjøre rede for kirkesamfunn som er representert i lokalmiljøet og distriktet
 • beskrive kirkebygget og andre kristne gudshus og reflektere over deres betydning og bruk, og nytte digitale verktøy til å søke informasjon og lage presentasjoner
 • presentere ulike uttrykk fra kunst og musikk knyttet til kristendommen

Etter 10. årstrinn:

 • forklare særpreget ved kristendom og kristen tro som livstolkning i forhold til andre tradisjoner: likhetstrekk og grunnleggende forskjeller
 • finne fram til sentrale skrifter i Bibelen og forklare forholdet mellom Det gamle og Det nye testamente
 • drøfte utvalgte bibeltekster fra profetene, den poetiske litteraturen og visdomslitteraturen, et evangelium og et Paulus-brev og forklare særpreg og hovedtanker i disse
 • drøfte ulike syn på Bibelen
 • innhente digital informasjon om og presentere aktuelle spørsmål som opptar mange kristne
 • gjøre rede for viktige hendelser i kristendommens historie fra reformasjonen til vår tid i Norge og i verden og for kristendommens stilling i dag
 • forklare hovedtrekk ved romersk-katolsk, ortodoks og protestantisk kristendomstradisjon
 • gi en presentasjon av Den norske kirke,  læstadianisme og samisk kirkeliv
 • gi en oversikt over andre frikirkesamfunn og kristne bevegelser, herunder pinsebevegelsen
 • drøfte kristendommens betydning for kultur og samfunnsliv
 • utforske kristendommens stilling og særpreg i et land utenfor Europa og drøfte spørsmål knyttet til kristen misjon, humanitært arbeid og økumenisk virksomhet
 • beskrive og reflektere over særtrekk ved kunst, arkitektur og musikk knyttet til kristendommen
Dele-knapper kan ikke vises uten at du samtykker til bruk av funksjonelle cookies. For å gjøre dette må du trykke på knappen helt nederst i venstre hjørne og marker sjekkboks for funksjonelle cookies og deretter klikke på \"Oppdater samtykke\". Evt. klikk på \"Godta alle cookies\" for å godta alle kategorier av cookies. Deretter må du laste siden på nytt.

Beklager, men vi kan ikke finne din posisjon pga instillingene i nettleseren din. Du må tillate autolokasjon for å kunne benytte denne funksjonaliteten:

Se instruksjoner for din nettlester under:

Internet explorer

Internet options / Privacy / Location / klikk på "Clear sites"

Chrome

Settings / Advanced / Priacy and security / Content settings / Location -> Fjern "kirken.no" fra blokkert-lista

Firefox

Options / søk etter "location" / settings / Fjern "Kirken.no" fra blokkert

Safari

Settings for this website / Location -> "Allow"