Still til valg til bispedømmeråd og Kirkemøtet

Ønsker du å stille til valg til bispedømmeråd og Kirkemøtet? Her finner du både informasjon om hva det vil si og ressurser til deg som ønsker å stille til valg.

Plenum, Kirkemøtet 2021

Bispedømmerådet styrer kirken i bispedømmet. Kirkemøtet er Den norske kirkes øverste demokratiske organ.

Som lek medlem i bispedømmerådet og Kirkemøtet kan du ha stor innflytelse på oppgavene og utfordringene i Den norske kirke.

Still til valg til bispedømmeråd og Kirkemøtet!

Bla ned på siden for å finne ressursartikler og informasjon til deg som ønsker å stille til valg til bispedømmerådet og Kirkemøtet.

Spørsmål og svar om bispedømmeråd og Kirkemøtet

Hvordan registrerer jeg en nomineringsgruppe?

En nomineringsgruppe kan søke Kirkerådet om registrering av gruppen og gruppenavnet. Søknaden må ha blitt journalført hos Kirkerådet innen 2. januar i valgåret, for at registreringen skal kunne få virkning ved valget.

Registrering innebærer at nomineringsgruppen får enerett til å stille valglister under det registrerte navnet i kirkelige valg. For at et gruppenavn skal kunne bli registrert av Kirkerådet, må det ikke kunne forveksles med navnet på annen nomineringsgruppe registrert av Kirkerådet. Når særlige grunner foreligger, kan Kirkerådet også ellers nekte å registrere gruppenavn (kirkevalgreglene § 6-3).

Før nomineringsgruppen kan bli registrert av Kirkerådet, må den registreres i Enhetsregisteret og tildeles et eget organisasjonsnummer.

Sammen med søknaden om registrering skal nomineringsgruppen legge ved følgende dokumentasjon (kirkevalgreglene § 6-3).

Dokumentasjonskrav

  • opplysninger om organisasjonsnummer,
  • opplysninger om hvem som er valgt til medlemmer i nomineringsgruppens utøvende organ, og som har fullmakt til å representere gruppen sentralt i saker etter disse regler,
  • vedtekt som fastsetter hvilket organ i nomineringsgruppen som velger gruppens utøvende organ, og
  • erklæring fra minst 300 personer med stemmerett ved valg av leke medlemmer til bispedømmeråd og Kirkemøtet, om at de ønsker gruppenavnet registrert. Det er et krav om at underskriftene skal være skriftlig på papir. Arkene med underskrifter bør leveres fysisk til Kirkerådet, men dersom det ikke er mulig aksepterer vi også scan av underskriftsarket. Underskriftene er underlagt taushetsplikt og skal ikke offentliggjøres. Det er laget skjema for innhenting av erklæringer, som kan være til hjelp. Det finnes i to versjoner, en versjon har erklæring fra en person og den andre har mulighet for flere erkæringer på samme ark. Det er ikke et krav å bruke dette skjemaet, så lenge en oppfyller kravene.

Se registrerte nomineringsgrupper.

Hva er bispedømmerådets oppgaver?

Teksten om bispdømmerådets oppgaver er hentet fra § 26 i Kirkeordning for Den norske kirke.

  • Bispedømmerådet skal ha sin oppmerksomhet henvendt på alt som kan gjøres for å vekke og nære det kristelige liv i menighetene, og det skal fremme samarbeidet mellom de enkelte menighetsråd og andre lokale arbeidsgrupper innen bispedømmet.
  • Bispedømmerådet utfører de gjøremål som det til enhver tid er pålagt av Kirkemøtet eller Kirkerådet.
  • Bispedømmerådet utfører de oppgaver som det etter avtale blir overlatt av det enkelte menighetsråd eller kirkelige fellesråd.

Beklager, men vi kan ikke finne din posisjon pga instillingene i nettleseren din. Du må tillate autolokasjon for å kunne benytte denne funksjonaliteten:

Se instruksjoner for din nettlester under:

Internet explorer

Internet options / Privacy / Location / klikk på "Clear sites"

Chrome

Settings / Advanced / Priacy and security / Content settings / Location -> Fjern "kirken.no" fra blokkert-lista

Firefox

Options / søk etter "location" / settings / Fjern "Kirken.no" fra blokkert

Safari

Settings for this website / Location -> "Allow"