HEL - Inkluderingsarbeid i kirken

Den norske kirkes HEL-visjon er en utfordring til å se alle mennesker som en ressurs og en drøm om at kirken kan være en bidragsyter til at dette kan skje, og selv være et sted der drømmen leves. På denne siden finner du ressurser, planer og informasjon om dette arbeidet i Agder og Telemark bispedømme.