Innføringsprogram

Bispemøtet har ansvaret for ulike innføringsprogram som har til hensikt å forberede til tjeneste som prest, prost og biskop.