Helse og kyrkje

Hvilke verdier styrer våre prioriteringer? I lokalkirken drives helsefremmende arbeid på mange måter. Fellesskap og tilhørighet er en betydelig ressurs for helsa. Nettverk, oppgaver og det å ha en mening med livet fremmer trivsel og helse.

Bilete henta frå heftet "Kirke og helse"
Lokalmenigheten kan bidra med en rekker aktiviteter som kan gi store seklsegevinster, for eksempel kor, besøkstjeneste til hjemmebundne, samarbeid med tilbud til mennesker som bor i tilrettelagte boliger, ulike tilbud til mennesker som bor på institusjon. Diakon og prest kan gi mer spesialiserte tilbud som samtaler om eksistensielle spørsmål, sjelesorg. Kompetanseutveksling og gjensidig opplæring mellom ansatte innen helse- og omsorg og ansatte i kirken er ofte utbytterikt. Et rundskriv fra Helse- og omsorgsdepartementet fastslår at mennesker har rett til å utøve sitt tro- og livssyn, og menighetene har en viktig oppgave i å bistå med dette.

De diakonale institusjonene og organisasjonene har vært og er fortsatt ofte pionerer innenfor helsefaglig utdanning og praksis. Med en stadig bedre utbygd profesjonsutdanning og helsevesen har de til dels selv blitt del av den offentlige helsetjenesten. Dette betyr ikke at kirkens helsebringende tjeneste har mistet sin relevans. Mange utfordringer er fremdeles uløste og nye problemstillinger er kommet til. Dette utfordrer både de diakonale institusjonene og organisasjonene og kirken lokalt. Viktige helsereformer, som for eksempel samhandlingsreformen, utfordrer og legger til rette for og etterspør større samhandling mellom det offentlige helsevesenet og andre aktører. 

De diakonale institusjonene og organisasjonene utfordres til å videreutvikle sin egenart og til fremdeles å være plogspisser og pionerer i helserelatert arbeid og utdanning, og til å bidra til en helhetlig omsorg.

KM-sak 09/15: Kirke og helse

Hovudtemaet for Kyrkjemøtet 2015 var "Kyrkje, helse og livsmeistring". Saksdokumentet til møtet finst som eige hefte i ei bearbeida utgåve.


Klikk for å laste ned heftet (pdf)Helsespørsmål sett i aukande grad sitt preg på mediebilete og politiske debattar. Kyrkja er utfordra til å la seg engasjera, - meir enn tilfellet var for berre nokre tiår sidan.  

Saksframstillinga til Kyrkjemøtet 2015 har eit eige kapittel om ”Kyrkja i den offentlege debatt om helse”. Her seier ein at kyrkja kan bidra til at det blir tala sant om livet og om døden i det offentlege rom. Det vert òg peika på at stereotype oppfatningar av perfekt helse kan føre til ei nedtoning av menneskeverdet til den som ikkje svarar til dette idealet. ”I verste fall kan det grunngi praksisar som inneber eit steg i retning av sorteringssamfunnet sitt menneskesyn”, heiter det i dokumentet.

I vedtaket frå Kyrkjemøtet bed ein mellom anna styresmaktene vere særleg merksam på menneske i sårbare livssituasjonar og deira rettigheiter, og at minoritetars språk og kultur blir tatt vare på ved prioriteringar i helsebudsjetta.

Gjennom eit stort spekter av diakonale institusjonar, og i arbeidet i kyrkjelydane, vert det utført eit omfattande arbeid innanfor helse og omsorg.  

Én kropp

”Én Kropp” er et ressursmateriell med refleksjoner fra Norge, Danmark, Zambia og Mosambik i møte med hiv og aids.

Erfaringen av stigmatisering går allikevel langt utover det som knytter seg til hiv.

Klikk på bildet for å laste ned heftet.

Dele-knapper kan ikke vises uten at du samtykker til bruk av funksjonelle cookies. For å gjøre dette må du trykke på knappen helt nederst i venstre hjørne og marker sjekkboks for funksjonelle cookies og deretter klikke på \"Oppdater samtykke\". Evt. klikk på \"Godta alle cookies\" for å godta alle kategorier av cookies. Deretter må du laste siden på nytt.

Beklager, men vi kan ikke finne din posisjon pga instillingene i nettleseren din. Du må tillate autolokasjon for å kunne benytte denne funksjonaliteten:

Se instruksjoner for din nettlester under:

Internet explorer

Internet options / Privacy / Location / klikk på "Clear sites"

Chrome

Settings / Advanced / Priacy and security / Content settings / Location -> Fjern "kirken.no" fra blokkert-lista

Firefox

Options / søk etter "location" / settings / Fjern "Kirken.no" fra blokkert

Safari

Settings for this website / Location -> "Allow"