Kirken på Arendalsuka

Kirkeskipene ankrer opp i Pollen også i år, og byr på et rikholdig samtaleprogram! Du er velkommen til å følge programmet via direktesending, ombord i båten eller i teltet utenfor Trefoldighetskirken.

Foto: M. Hauglid

Finn frem i programmet

Mandag | Tirsdag | Onsdag | Torsdag | Trefoldighetskirkens program

 

Kirken på Arendalsuka

I år som før er det seilskuta Fryden som er kirkeskipet, mens skonnerten Aida er scenebåt. De to vakre skipene har ukas beste plassering innerst i Pollen og er åpen gjennom hele Arendalsuka. 

Sjømannskirken er på plass som samarbeidspartner og i år som i fjor er kaffen alltid varm og nytraktet og vaflene nystekte og fulle av kjærlighet og omtanke. Nytt av året er muligheten til å få seg frokost på kirkeskipet under frokostmøtene klokka 9.15 tirsdag, onsdag og torsdag. I år relanserer vi en favoritt fra før koronapandemien, nemlig nattkafé på Kirkeskipet hver kveld fra klokka 20. 

Det er mye program i Trefoldighetskirken også i år, se dette programmet her.

For mer informasjon, klikk på lenken i hver oppføring som går rett til Facebook-arrangementet, eller se arendalsuka.no. 

Programmet

Mandag

12.15  Hva skal regjeringen gjøre for det livssynsåpne samfunnet?

Norge – livssynsåpent eller livssynstomt? Stortinget ønsker et livssynsåpent samfunn, hvordan hindre at det blir livssynstomt? I denne samtalen med trosminister Kjersti Toppe utforsker vi forskjellen mellom det livssynsnøytrale og det livssynsåpne samfunnet. Norge har en grunnlovsfestet folkekirke, hva betyr det for likebehandling med andre trossamfunn? Hvilke forventninger stilles til Den norske kirke etter skillet fra staten, og klarer kirken å innfri dette? Og hvorfor skal egentlig kirken spille en rolle i beredskapsarbeid, kriser, helsevesen, fengsel, på studiesteder og i militæret?

Deltakere:

 • Statsråd Kjersti Toppe, Senterpartiet
 • Berit Hagen Agøy, internasjonal direktør i Kirkerådet og styreleder i Norges Kristne Råd

Samtalen ledes av kommentator i Vårt Land Emil André Erstad.

Se arrangementet på Facebook

14.15  Klima: Finnes en rettferdig løsning verden kan gå for?

I samarbeid med Kirkens Nødhjelp.

Alle er enige om at noe må gjøres for å unngå klimakatastrofen, men hva skal vi gjøre og hvordan får vi med oss hele verden på tiltakene som vil redde kloden? Klimatiltak stoppes fordi de fort rammer skjevt og legger sten til byrden for utviklingsland. Har bedagelige mennesker i det rike nord et moralsk ansvar for å handle? Krigen i Ukraina påvirker verdens ressurstilgang, hvordan påvirker dette det grønne skiftet?

Deltakere:

 • Michael Tetzschner, Høyre
 • Espen Barth Eide, Arbeiderpartiet
 • Jørgen Reymert Jensen, Kristelig Folkeparti
 • Tobias Stokkeland, Miljøpartiet De Grønne
 • Nora Antonsen, Den norske kirkes Ungdomsutvalg

Samtalen ledes av Lisa Sivertsen fra Kirkens Nødhjelp.

Se arrangementet på Facebook.

16.15  Global helsefinansiering etter Covid-19

I samarbeid med Kirkens Nødhjelp, UNICEF og Redd Barna.

Tilgang til universell helsehjelp er avgjørende for å bekjempe fattigdom og for å sikre barns oppvekst og trygge liv. FNs bærekraftsmål 3 om helse har som mål å sikre god helse og livskvalitet for alle, uansett alder. Selv om det er gjort store fremskritt de siste 10 årene avdekket Covid-19 pandemien svakheter i verdens helseberedskap og de nasjonale helsesystemene. Det gjenstår mye arbeid for å nå alle barna med barnevaksinene. Fremdeles dør for mange mødre i forbindelse med graviditet. Altfor mange barn overlever ikke sine fem første år. Bedre opplysning om seksuell og reproduktiv helse vil kunne hindre at unge jenter blir ufrivillig gravide i ung alder, miste skolegang og muligheter.
 
Over 930 millioner mennesker bruker mer enn 10 prosent av sin inntekt til helsetjenester. Det blir antatt at 100 millioner mennesker dyttes ut i ekstrem fattigdom hvert år fordi de får uforutsette utgifter til helsetjenester. Universelle helsetjenester betyr at alle mennesker har tilgang til de helsetjenestene de trenger, der de bor, når de trenger det og uten at de skal rammes av økonomiske problemer.
 
Å få til dette vil kreve stor innsats fra sivilsamfunn, næringsliv, giverland og stater i sør. Covid-19 pandemien har vist sårbarhetene i mange fattig lands helsesystemer, og disse landene vil trenger støtte til å styrke sine helsetjenester, ta igjen det tapte fra pandemien, og iverksette bedre og mer tilgjengelige tjenester for alle i alle aldre.
Vil Norge fortsette å ta en lederrolle internasjonalt på global helse og markere seg politisk og økonomisk gjennom utviklingspolitikken?

Mye av midlene Norge gir til global helse er bundet opp i langsiktige finansieringsavtaler med internasjonale organisasjoner og partnerskap, og noen av disse går snart ut. Vi ønsker debatt om Norges innsats som giver, initiativtaker og leder i sentrale internasjonale verv, og hvilke strategier og kanaler for støtte som vil bli prioritert. Dette i lys av erfaringene med Covid-19 pandemien og de utfordringene den har avdekket.
 
Organisasjonene innleder ved Generalsekretær Dagfinn Høybråten fra Kirkens Nødhjelp og Utenlandssjef Nora Ingdal fra Redd Barna.
Paneldebatten ledes av Generalsekretær Camilla Viken fra UNICEF med deltagelse fra:
Statssekretær Bjørg Sandkjær (Sp)
Stortingsrepresentant Marian Hussein (SV).

Deltakere:

Innledning ved generalsekretær Dagfinn Høybråten i Kirkens Nødhjelp og utenlandssjef Nora Ingdal fra Redd Barna.

 • Statssekretær Bjørg Sandkjær, Senterpartiet
 • Stortingsrepresentant Marian Hussein, Sosialistisk Venstreparti

Samtalen ledes av generalsekretær i UNICEF Camilla Viken.

Se arrangementet på Facebook

 

Tirsdag

09.15  Frokostmøte: Bidrar religion til fred?

Når den russisk-ortodokse kirke velsigner kampvåpen og gir legitimitet til en hensynsløs krigføring, skal vi miste trua på troa? For bidrar egentlig religion til fred, eller gir den drivstoff til krig?

Deltakere:

 • Arne Sæverås, Kirkens Nødhjelp
 • Vebjørn Horsfjord, professor i religion, livssyn og etikk
 • Ingrid Joys, generalsekretær i Samarbeidsrådet for tros- og livssynssamfunn

Se arrangementet på Facebook

12.15  Trosfriheten – kringsatt av kriser?

Koronakrisen viste at religionsfriheten står sterkt på papiret, men at den utfordres av andre hensyn. I debatten er det hevdet at markedsplassene vant, mens barna og troende tok støyten. Hva er forholdet mellom tiltakene som ble iverksatt for å avhjelpe krisen, og hvordan restriksjonene traff trossamfunnene. Den norske kirke og andre trossamfunn har reagert på de menneskerettslige vurderingene som lå til grunn for tiltakene. Hva er egentlig de grunnleggende menneskerettighetene i krisetid?

Deltakere:

 • Saliba Korkunc, tidligere Covid-19-statssekretær for Høyre
 • Jan Christian Kielland, avdelingsdirektør i Kirkerådet
 • Ingrid Joys, generalsekretær i Samarbeidsrådet for tros- og livssynssamfunn

Samtalen ledes av kommentator i Vårt Land, Emil André Erstad.

Se arrangementet på Facebook.

14.15  Åpenbart en LIVE-podkast

Elise Kruse og Ruth Einervoll Nilsen fra avisen Vårt Land og podkasten Åpenbart spiller inn LIVE på Kirkeskipet. Temaet er tilgivelse.

Deltakere:

 • Stein Reinertsen, biskop i Agder og Telemark
 • Aud Sunde Smemo, domkirkeprest i Kristiansand
 • Elise Kruse, religions- og featureredaktør i Vårt Land
 • Ruth Einervoll Nilsen, journalist i Vårt Land

Se arrangementet på Facebook.

16.15  Ingen er så trygg i fare? Om flyktninger og menneskehandel

I samarbeid med Norges Kristne Råd.

Mens krigen i Ukraina har utløst masseflukt, gis det uklare politiske signaler om hva som er regjeringens målsetting og tiltak mot menneskehandel og for å trygge og raskest mulig selvstendiggjøre ukrainske flyktninger i Norge.

Hva gjøres for å gi raskest mulig tilgang til bolig, arbeid, utdanning, en økonomisk situasjon som er bærekraftig – og slik sikre gode alternativ til svart arbeid og trygghet mot utnytting og i verste fall varianter av menneskehandel.

Krigen ser ut til å bli langvarig, men foreløpig har det kommet færre ukrainske flyktninger til Norge enn forventet. Hva kan/bør norske myndigheter gjøre for bistå ukrainske flyktninger internt fordrevet i eget land, i naboland under stort press – og i fluktsituasjon i Europa?

Innledende innlegg:

 • Maria Gabrielsen Jumbert, migrasjonsforsker i PRIO
 • Natasza K. Bogacz, prosjektrådgiver i Caritas

Panelsamtale:

 • Stortingsrepresentant Mari Holm Lønseth, Høyre
 • Stortingsrepresentant og nestleder i KRF Dag Inge Ulstein

Samtalen ledes av fagdirektør i Den norske kirke og tidligere generalsekretær i NOAS Ann-Magrit Austenå.

Se arrangementet på Facebook.

 

19.00-20.15 Salige er de som skaper fred - Økumenisk fredsgudstjeneste i Trefoldighetskirken

MERK: Gudstjenesten finner sted i Trefoldighetskirken. I samarbeid med Norges Kristne Råd.

Mange av oss kjenner på avmakt i møte med utfordringene verden står ovenfor akkurat nå. Store eksistensielle trusler ligger over oss. Millioner av mennesker er på flukt i alle verdensdeler. Krig i Ukraina – samt andre deler av verden. Matmangel og sultkatastrofer, klimaendringer og store ødeleggelser, trussel fra atomvåpen og en overhengende fare for økonomisk krise. Hva gjør dette med oss? Hvordan skal vi håndtere det? Hva kan vi gjøre i den store sammenhengen? Som økumenisk kirkefellesskap i Norge ønsker vi å respondere på disse spørsmålene. Vi ønsker å bidra til perspektiv, og løfte opp håpets kraft i vår felles tro. Derfor samles vi under Arendalsuka for å lytte til appeller og taler, tenne lys for håp og be sammen.

Medvirkende:

 • Erhard Hermansen, Generalsekretær, Norges Kristne Råd
 • Tuva Krogh Widskjold, Leder, ICAN Norge
 • Åsmund Aukrust, Stortingsrepresentant, Arbeiderpartiet
 • Atle Sommerfeldt, Biskop emeritus, Den norske kirke
 • Jorunn Raddum, Prost, Den norske kirke
 • Peter Haltorp, Pastor, Sørlandskirken
 • Helene Benedikte Granum Aanestad, Prest, Metodistkirken
 • Sigurd Markussen, Sokneprest, Den katolske kirke
 • Finnbogi Salberg Olsen, Korpsleder, Frelsesarmeen
 • Arvid Hunemo, pastor, Frikirken
 • Eckhard Graune, Sokneprest, Den norske kirke

Frelsesarmeens Hornorkester
Lovsangsteam fra Sørlandskirken

Onsdag

09.15  Frokostmøte: Skal barnet døpes? Tro, kirke og dåp

Hva betyr dåpen for moderne foreldre, og hva kan vi lære av trendene i dåpstall? Hvordan tenker og snakker kirken om dåp i 2022?

Deltakere:

 • Harald Hegstad, professor ved MF vitenskapelig høyskole
 • Marita Bjørke Ådland, prest i Slemmestad og Nærsnes menighet
 • Jorunn Raddum, prost i Arendal
 • Åshild Moen Arnesen, kommunikasjonsrådgiver i Borg bispedømme

Se arrangementet på Facebook.

12.15  «Må» vi være pasifister?

Det tradisjonelle teologiske synet på krig bygger på at forsvar med millitærmakt er legitimt, men angrepskrig ikke er det. Dette står nå i en brytning der flere tar til orde for total pasifisme i møte med en stadig mer urolig verden. Må kirkens fotsoldater være pasifister?

Deltakere:

 • Berit Hagen Agøy, internasjonal direktør for Den norske kirke
 • Raag Rolfsen, prost i Sandefjord og tidligere direktør i Areopagos
 • Tor Kristian Birkeland, generalsekretær i HimalPartner

Samtalen ledes av filosof Henrik Syse.

Se arrangementet på Facebook.

14.15  Hvilke konsekvenser har skatteparadiser? Og hva kan norske politikere gjøre?

I samarbeid med Kirkens Nødhjelp.

Skatteunndragelse og uønsket skattetilpasning tapper de fleste land for store pengesummer, og fattige land rammes hardest. Hva kan norske politikere gjøre for å stoppe dette? Tax Justice Norge gir oss en oppdatert gjennomgang av den internasjonale skattesituasjonen. Folkerettsinstituttet legger fram funn fra ny rapport om en konvensjon for skatt og økonomisk åpenhet. Politikere inviteres til å diskutere veien videre for bedre internasjonale skatteregler.

Innledninger ved:

 • Sigrid Klæbo Jacobsen, Tax Justice Network
 • Torbjørn Graff Hugo, Folkerettsinstituttet

Panelsamtale:

 • Statssekretær Bjørg Sandkjær, Senterpartiet
 • Stortingsrepresentant Frode Jacobsen, Arbeiderpartiet
 • Stortingsrepresentant Heidi Nordby Lunde, Høyre
 • Stortingsrepresentant Sveinung Rotevatn, Venstre

Samtalen ledes av Lisa Sivertsen i Kirkens Nødhjelp.

Se arrangementet på Facebook.

16.15  Sannhets- og forsoningskommisjonen: Er forsoning mulig?

Sannhets- og forsoningskommisjonen gransker den norske stats behandling av den samiske befolkningen. Funnene må få konsekvenser. Hva gjør vi som kirke og samfunn for å skape et felles grunnlag for veien videre?

Deltakere:

 • Kristin Gunleiksrud Raaum, kirkerådsleder
 • Vidar Andersen, fung. generalsekretær i Samisk kirkeråd
 • Nancy Charlotte Porsanger Anti, statssekretær i kommunal- og distriktsdepartementet

Samtalen ledes av politisk redaktør i Nordlys, Skjalg Fjellheim.

Se arrangementet på Facebook.

Torsdag

09.15  Meningen med livet

Hva er meningen med livet? Er meningen med livet å oppnå lykke? Er det nok å bare oppleve mening, eller må det noe mer enn bare opplevelsen til for at livet skal være meningsfullt? Er meningen med livet noe som varierer fra individ til individ, eller er det mulig å enes om et svar på spørsmålet?

Deltakere:

 • Biskop Stein Reinertsen
 • Einar Duenger Bøhn, filosof

Samtalen ledes av politisk redaktør i Aftenposten Kjetil B. Alstadheim.

Se arrangementet på Facebook.

12.15 Krigens konsekvenser for seksuell og reproduktiv helse og rettigheter

I samarbeid med Kirkens Nødhjelp.

Mennesker som er på flukt fra krig og konflikt har behov for å få tilgang til seksuell og reproduktiv helse og rettigheter (SRHR), men denne formen for helsetjenester er ofte nedprioritert i humanitær respons. I denne samtalen setter vi ekstra fokus krigen i Ukraina og behovet for tjenester og rettigheter knyttet til seksuell og reproduktiv helse i Ukraina og nabolandene, hvor mange flyktninger kommer.

De enorme menneskelige lidelsene som følger seksuell vold i krig og konflikt har fått mer oppmerksomhet de siste tiårene. FNs sikkerhetsråds resolusjoner 1325, 1820, 1888 og 1889 om kvinner, fred og sikkerhet bekrefter kvinners og jenters unike behov, perspektiver og bidrag i konflikt og kriser. Sikkerhetsrådet har anerkjent seksuell og reproduktiv helse, med resolusjon 1889 som eksplisitt refererer til behovet for å sikre kvinner og jenters tilgang til SRH-tjenester og reproduktive rettigheter for å oppnå bedre sosioøkonomiske forhold i situasjoner etter konflikt.

Kvinner og jenter i humanitære situasjoner har økt risiko for utilsiktet graviditet og utrygg abort, da de ofte mangler tilgang til prevensjon, er i sårbare situasjoner, og at voldtekt og andre former for seksuell vold dokumenteres i konfliktmiljøer. Aktører som La Strada har også kartlagt betydelig forekomst av menneskehandel i Øst-Europa, inkludert i Ukrainas naboland.

LHBTI-personer er en gruppe som møter ekstra utfordringer i kriser, også i EU-land, i form av diskriminering og overgrep og mangel på tjenester.

Flere aktører har kartlagt stor mangel på seksuell og reproduktiv helse og rettigheter i de landene som mange nå flykter til, særlig Polen.

Deltakere:

 • Preses Olav Fykse Tveit
 • Stortingsrepresentant Ingjerd Schou, Høyre
 • Stortingsrepresentant Kari Henriksen, Arbeiderpartiet

Samtalen ledes av Lisa Sivertsen fra Kirkens Nødhjelp.

Se arrangementet på Facebook.

14.15  Etter ord følger handling

Det er 50 år siden sex mellom menn ble tillatt i Norge og fem år siden kirken viet det første likekjønnede paret. En arbeidsmiljøundersøkelse viser at ansatte i kirken med LHBT-identitet har en vanskeligere arbeidssituasjon, og kirkens ledelse har uttrykt ønske om å ta oppgjør med år med diskriminering. Hvordan skal dette prege folkevalgtopplæring, ivaretakelse av ansatte og frivillige og folkekirkens møte med medlemmene i årene som kommer?

Deltakere:

 • Kristine Sandmæl, leder i Den norske kirkes LHBT-utvalg og prost i Lofoten
 • Kristin Gunleiksrud Raaum, leder i Kirkerådet
 • Preses Olav Fykse Tveit
 • Bård Andreas Bårdsen, leder i Norges Kirkevergelag
 • Eir Ihlang Berg, førsteamanuensis i teologi, VID Tromsø

Samtalen ledes av kulturredaktør i Bergens Tidende Jens Kihl.

Se arrangementet på Facebook.

16.15  Tore & Tarjei LIVE: Frikirke og folkekirke

Tore Sævik og Tarjei Gilje fra avisen Dagen og podkasten Tore & Tarjei spiller inn LIVE på Kirkeskipet. Temaet er "Frikirke og folkekirke".

Deltakere:

 • Tore Sævik, journalist i Dagen
 • Tarjei Gilje, redaktør i Dagen
 • Preses Olav Fykse Tveit
 • Ingunn Folkestad Breistein, rektor ved Ansgar

Se arrangementet på Facebook.

 

I Trefoldighetskirken

Trykk her for å åpne programoversikten for Trefoldighetskirken under Arendalsuka 2022

For detaljert program og informasjon, se Kirkeskipets Facebookside

Håper vi ses i Arendal!

Beklager, men vi kan ikke finne din posisjon pga instillingene i nettleseren din. Du må tillate autolokasjon for å kunne benytte denne funksjonaliteten:

Se instruksjoner for din nettlester under:

Internet explorer

Internet options / Privacy / Location / klikk på "Clear sites"

Chrome

Settings / Advanced / Priacy and security / Content settings / Location -> Fjern "kirken.no" fra blokkert-lista

Firefox

Options / søk etter "location" / settings / Fjern "Kirken.no" fra blokkert

Safari

Settings for this website / Location -> "Allow"