Uttalelse fra Samisk kirkeråd om utbygging av vindindustri

Uttalelse fra ekstraordinært møte i Samisk kirkeråd 17. juni 2020

Bilde: Samisk kirkeråd/Bente Geving

Samisk kirkeråd viser til oppropet fra prester den 28. mai (lenke nederst) hvor det uttrykkes sterk bekymring for konsekvensene den intensive vindindustrien har for områder der samer bor, for menneskers liv, for naturen – for hele livet i områder der dette er berørt. Dette handler om både områder der konsesjoner er gitt, og områder hvor det er søkt om konsesjon. Noen av områdene som kan nevnes spesielt er utbyggingene i Øyfjellet/Vesterfjella, Fosen, Rásttigáisa, Rødfjellet/Kvitfjellet og Sállán/Sørøya. Samisk kirkeråd er takknemlig for engasjementet og initiativet som viser at man ønsker bevaring av grunnlaget for samisk kulturs overlevelse.   

Samisk kirkeråd vil med dette understreke at utbygginger av vindindustri er trusler mot menneskeliv og menneskers kultur i utvidet forstand. Dette handler om grunnlaget for samers liv og samisk kulturs overlevelse. Utbyggingene kommer ofte også i tillegg til andre inngrep. Dette gjør at konsekvensene for de lokale samiske næringsutøverne, og dermed for hele det samiske samfunnet, blir for omfattende.  

Det har også kommet mer kunnskap om de negative konsekvenser knyttet til vindkraftutbyggingene. Både beslutningshavere og oss andre har fått kjennskap til disse. Vi minner de som bevilger konsesjoner om at det faktisk er mulig å snu i disse sakene.  

Gjennom lang tid har vi sett at tildelinger av konsesjoner i samiske områder ikke legger det samiske folks rettsforståelse, sedvaner og behov til grunn. Med denne praksisen er den samiske kulturens materielle grunnlag i land og naturressurser ikke sikret, på tross av at Grunnlovens §108 burde sikret dette. Denne paragrafen sier at staten er forpliktet til å legge til rette for at samer kan sikre og utvikle sitt språk, sin kultur og sitt samfunnsliv. FNs konvensjon om sivile og politiske rettigheter sammen med ILO konvensjon nr 169 om urfolks rettigheter stadfester ytterligere dette. 

Med denne praksisen legger staten til rette for utstrakt nedbygging av arealer i samiske områder uten at urfolket, brukerne av områdene, har blitt tilstrekkelig hørt. Samisk kirkeråd er bekymret for at tilliten til Sannhets- og forsoningskommisjonens arbeid svekkes på grunn av dette. 

Samisk kirkeråd minner også om at vern av skaperverket er en sentral del av kirkens arbeid. Vi mennesker er kalt til å forvalte skaperverket. Dypt i den kristne troen er en erkjennelse av at alle mennesker er skapt i Guds bilde. Den norske kirke har derfor et stort ansvar for å påpeke urfolks rettigheter ut fra kristen tro, men også ut fra kirkens forpliktelser gjennom en rekke vedtak som er gjort. Gjennom det felleskirkelige, internasjonale engasjementet for urfolk er det også gjort forpliktende uttalelser til støtte for urfolks rettigheter. Den norske kirke har vært pådriver for dette. 

Samisk kirkeråd ønsker med dette å støtte motstanden mot bygging av vindindustri i samiske områder. Kirkens diakonale oppgaver handler om å hjelpe til når det gjelder menneskers åndelige og materielle nød i menighetene. Samisk kirkeråd oppfordrer menigheter i samiske områder til å sette seg inn i hvordan naturinngrep påvirker deres menigheter, lokalsamfunn og enkeltindivider. I disse sakene er vi kalt til å kjempe for menneskers verdighet og rettigheter, samt kjempe mot urettferdighet som Kristi etterfølgere.  

I denne sammenhengen betyr dette blant annet å minne beslutningshaverne om deres ansvar for at utsatte grupper ikke utsettes for større belastning enn samfunnet ellers får. 

 

Brev fra prester

Avsendere

_________________

Kontaktperson: Leder i Samisk kirkeråd - Sara Ellen Anne Eira, tlf 90061766

 

Dele-knapper kan ikke vises uten at du samtykker til bruk av funksjonelle cookies. For å gjøre dette må du trykke på knappen helt nederst i venstre hjørne og marker sjekkboks for funksjonelle cookies og deretter klikke på \"Oppdater samtykke\". Evt. klikk på \"Godta alle cookies\" for å godta alle kategorier av cookies. Deretter må du laste siden på nytt.

Kontaktinformasjon for Sámi girkoráđđi - Sáme girkoráde - Saemien gærhkoeraerie - Samisk kirkeråd

Besøksadresse:
Haakon VII gate 5
9011 Tromsø

 

 

 

Postadresse:
Samisk kirkeråd
Postboks 799 Sentrum
0106 Oslo
E-post: post.kirkeradet@kirken.no

kirken.no

 

Ansvarlig redaktør
Jorunn Strand Askeland (konst.)

Beklager, men vi kan ikke finne din posisjon pga instillingene i nettleseren din. Du må tillate autolokasjon for å kunne benytte denne funksjonaliteten:

Se instruksjoner for din nettlester under:

Internet explorer

Internet options / Privacy / Location / klikk på "Clear sites"

Chrome

Settings / Advanced / Priacy and security / Content settings / Location -> Fjern "kirken.no" fra blokkert-lista

Firefox

Options / søk etter "location" / settings / Fjern "Kirken.no" fra blokkert

Safari

Settings for this website / Location -> "Allow"