Kirke 18-30

Hva kjennetegner aldersgruppen 18–30 år? Hva er unge voksnes behov og lengsler? På hvilken måte kan unge voksne i større grad utfordres til å være en ressurs i kirken? Hvordan kan aldersgruppen 18-30 erfare at kirken er relevant, livsnær og tilgjengelig gjennom relasjonsbygging, gode fellesskap og ord og sakrament?

Disse spørsmålene utforskes gjennom satsingen Kirke 18-30.

Å være kirke for og med aldersgruppa 18-30 handler i stor grad om å være kirke i vår tid – for alle.

Det handler om mangfold og kvalitet tilpassa ulike aldersgrupper og livsfaser, fellesskap som bidrar til at man kan vokse i troen og møte med kirken i ulike overgangsfaser.

Kirke 18-30 søker å bidra til at det utvikles gode strategier i menighetene og organisasjonene. Denne nettsida aktualiserer temaer knyttet til unge voksne i kirken. Målet er at artikler og tips kan bidra til inspirasjon og refleksjon om hvordan være en livsnær og relevant kirke for og med unge voksne.