Hvordan bli kateket eller menighetspedagog?

For å bli kateket må du ha en mastergrad og i eller ved siden av graden må du ha kristendomskunnskap, pedagogikk og praktisk-teologisk utdanning for kateketer. For menighetspedagog er kravet bachelorgrad.

Kateket

Graden må inneholde minst 80 studiepoeng med kristendomskunnskap og minimum 30 studiepoeng pedagogikk. Du kan også fylle på med 30 studiepoeng mer pedagogikk, eller ta formidlingsfag eller praktiske-kirkelige fag. Den avsluttende praktisk-teologiske utdanningen utgjør 30 studiepoeng. Hovedvekten i den praktiske delen er på kateketiske emner, i tillegg til at du har veiledet praksis.
Faginnholdet i mastergraden kan variere. Den kan være på heltid, deltid eller erfaringsbasert.

Menighetspedagog

For tilsetting som menighetspedagog kreves utdanning på bachelor-nivå som inneholder minimum 30 studiepoeng relevant pedagogikk/formidlingsfag og 30 studiepoeng kristendomskunnskap. Denne utdanningen kan tas ved en rekke studiesteder.

Kvalifiseringsmidler 

Om du er ansatt innen kirkelig undervisning og ønsker å kvalifisere deg til kateket, kan arbeidsgiver søke om kvalifiseringsmidler for å tilrettelegge så du kan studere ved siden av jobb dersom dette kan oppnås på inntil fire år.